Porrkritiskt undervisning, det kan väl ändå inte vara mitt ansvar? Jag undervisar ju i….

Datum: 2022-11-02
Tid: 08:30 - 12:00
Arrangör: Hälsokällan
Pris: Kostnadsfritt. Länsstyrelsen i Västra Götaland finansierar.

Utbildningsdag 2 november 2022 om porrkritik på Bohusläns museum i Uddevalla

Från och med 1 juli 2022 gäller nya läroplansskrivningar i kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer. De skall bland annat bidra till förståelse för egna och andras rättigheter, omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön samt utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till hur sexualitet framställs i pornografi.

Undersökningar visar att genomsnittsåldern när barn tittar på porr första gången är 11,5 år. Samtidigt är mycket av dagens porr våldsam, sexistisk, och har en negativ påverkan på barn och ungdomars syn på sex, identitetsskapande och relationer.

Kan de dominerande bilderna och berättelserna som sprids av porrindustrin skapa ett genussystem som undergräver jämställdheten och uppmuntrar våld mot kvinnor? Hur kommer de pojkar och flickor som växer upp i dag att påverkas av den porr som nu finns så lättillgänglig?

Barn och yrkesverksamma inom skolvärlden berättar att:

  • Skolelever visar våldsam porr för andra elever via sina smartphones eller via skolans digitala enheter.
  • Grova, kränkande, sexistiska ord är vanligt förekommande i skolans värld och bland ungdomar på nätet.
  • Flickor förväntas ofta ställa upp på sexuellt våld inspirerat av porr, såsom ”gagging”, ”strypsex” och analsex. De tror att de måste göra det för att duga och för att ”alla andra” gör det.

Genom att det numera finns ett tydligt regeringsuppdrag i jämställdhetspolitiken (Mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt Barns rätt till kroppslig och personlig integritet) samt i Läroplanernas (LGR 22) nya skrivningar så kan och ska vi agera med beslutsamhet, utifrån kunskap och långsiktighet för att värna våra barn och ungdomar helt i linje med skolans grundläggande värden: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

 

Vill du lära dig mer? Hälsokällan arrangerar utbildningar under hösten 2022 och i början av 2023. Utbildningen har två steg. Dagarna finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland

Steg 1: Först en halvdag med kunskaper om vad och varför med kopplingar till läroplanerna och med kopplingar till teori och forskning. (se datum nedan)

Steg 2: Utbildningsdag 1 kommer att följas upp med en digital träff kring metoder och lektionsmaterial. (datum skickas ut till deltagarna som varit med dag 1)

Utbildningsdag 1 (steg 1) genomförs följande dagar:

  • 12 augusti 2022 i Strömstad (bokad av grundskolan, Strömstad och redan genomförd)
  • 15 augusti 2022 i Uddevalla (bokad av gymnasieskolan, Uddevalla och redan genomförd)
  • 18 augusti 2022 i Vänersborg (bokad av grundskolan, Vänersborg och redan genomförd)
  • 31 oktober 2022 på Vann konferens och spa i Lysekil (öppen för alla att anmäla sig) Direkt till anmälan 31 oktober på Vann i Lysekil
  • 2 november 2022 på Bohusläns museum i Uddevalla (öppen för alla att anmäla sig) Direkt till anmälan 2 november på Bohusläns museum i Uddevalla
  • 9 januari 2023 i Bengtsfors (bokad av Bengtsfors kommun, men andra är också välkomna att anmäla sig)
  • Fler utbildningar diskuteras.

Utbildare är Marcus Svensson, utbildad och tidigare gymnasielärare med vidareutbildning i genusvetenskap och sexologi. Marcus har lång erfarenhet av att föreläsa och utbilda om ojämställdhet, sexualitet, våldsprevention och pornografi (digitalt). För att få gå dag 2 vill vi att man har gått dag 1 för att kunna inhämta kunskaper om området.

Målgrupp: Skolpersonal och andra viktiga vuxna som möter barn och unga i sin yrkesroll, från regionala och kommunala verksamheter i Fyrbodal (med avtal med Hälsokällan)

 

Välkommen till utbildningen. Du är viktig! 

Länk till PDF inbjudan 2 november Bohusläns museum i Uddevalla

Länk till PDF inbjudan 31 oktober 2022 på Vann konferens i Lysekil

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?