Fördjupningsdag för dig som arbetar med LSS och personlig assistans

Datum: 2019-03-27
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla, Sverige
Pris: 2 300 kronor per person. I avgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika

Välkomna till en föreläsningsdag med Finn Kronsporre, jurist och socialrättskonsult, med lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS. Finn har under flera års tid arbetat med juridisk rådgivning för både kommuner och enskilda personer.

Programpunkter

 • Kort historisk tillbakablick
 • Förutsättningar för att få personlig assistans
 • Personlig assistans och dess förhållande till andra insatser enligt LSS och SoL
 • Egenvård
 • Merkostnader med anledning av ordinarie assistents sjukdom mm
 • Skillnaderna mellan insats enligt 9 § 2 LSS och assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken
 • Tillfällig utökning (många olika varianter) – vad bör man tänka på vid bedömningen ?
 • Retroaktiv ersättning – vad bör man tänka på vid bedömningen ?
 • Förutsättningar för dubbelassistans
 • Den undre tidsgränsen för rätt till personlig assistans
 • Kritisk bedömning av tidsåtgång
 • Aktiv och passiv tillsyn
 • Viktiga avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen
 • Kammarrättspraxis och JO-avgöranden med bäring på assistans
 • Interimistiska beslut
 • Föräldraansvar, makeansvar, samboansvar
 • Lagändringen 180401 – vad innebär den i praktiken ?
 • LSS-utredningen (SOU 2018:88) – vad innebär förslagen i praktiken ?
 • KURSDELTAGARNAS EGNA FRÅGOR  (den viktigaste punkten)

Föreläsare
Finn Kronsporre, jur.kand sedan 1989, har arbetat med processföring och rådgivning kring LSS-insatser sedan 2003, med särskilt fokus på personlig assistans. Har gett ut en lagkommentar till 51 kap socialförsäkringsbalken (assistansersättning). Har bistått både enskilda och kommuner samt föreläser kring personlig assistans och LSS-insatser ca en gång i veckan.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som arbetar som handläggare inom LSS och personlig assistans och föreläsningen kommer att omfatta, inom området, aktuell lagstiftning, utredning av personlig assistans samt rättsläget utifrån den aktuella LSS-utredningen.

Anmälan
Anmälan sker senast den 27 februari. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?