Visselblåsartjänst

Fyrbodals kommunalförbund har en visselblåsarfunktion som hanteras av Uddevalla kommun som kan användas för att rapportera och synliggöra allvarliga oegentligheter och missförhållanden av allmänt intresse inom kommunalförbundets verksamheter.

Utgångspunkten är att du ska ha fått kännedom om missförhållandena genom ditt arbete inom verksamheten. Syftet med rapporteringen ska vara att komma till rätta med missförhållandena i ett framåtsyftande perspektiv.

Exempel på ärenden som faller under visselblåsarfunktionen kan vara misstanke om jäv, mutor, stöld, korruption, bedrägeri och bokföringsbrott.

Vem kan visselblåsa?

Anställda, praktikanter och konsulter som utför ett uppdrag för förbundets räkning, eller tidigare anställda på förbundet kan visselblåsa. Det finns inga krav på att berätta vem man är när man rapporterar uppgifter.

Den som visselblåser har ett förstärkt skydd mot negativa konsekvenser och det gäller en stark sekretess angående vem som har rapporterat in ett ärende.

Hur gör jag för att anmäla ett visselblåsarärende?

Du använder Fyrbodals e-tjänst för visselblåsarärenden för att göra din anmälan, klicka på länken nedan och följ instruktionerna:

E-TJÄNST VISSELBLÅSARÄRENDEN

Hur behandlas mitt ärende?

Följande grundläggande steg ingår i ärendehanteringen av en visselblåsaranmälan:

Första bedömning

När ett visselblåsarärende anmäls görs en bedömning av om ärendet faller under visselblåsarlagen. Om du har valt att inte vara anonym, ska du få en återkoppling inom sju dagar från det att ditt ärende mottogs.

Utredning

Efter en första bedömning skickas ärendet vidare för utredning. Utredningen ska vara återkopplad till dig inom tre månader från det att ärendet mottogs om du inte valt att rapportera anonymt.

Om ärendet inte är ett visselblåsarärende

Om ärendet inte bedöms som ett visselblåsarärende, och du har valt att inte vara anonym, blir du kontaktad för vidare hantering. Om ärendet inte klassas som ett visselblåsarärende, och du har valt att vara anonym, läggs ärendet ner.

Frågor

Om du har frågor om Fyrbodals visselblåsarsystem är du välkommen att kontakta Martin Palm, chef för verksamhetsstöd. Du kan också läsa mer om visselblåsarlagen på Arbetsmiljöverkets webbplats: Visselblåsarlagen – Arbetsmiljöverket (av.se)

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?