Porrkritiskt undervisning, det kan väl ändå inte vara mitt ansvar? Jag undervisar ju i….

Datum: 2022-10-31
Tid: 08:30 - 12:00
Arrangör: Hälsokällan
Pris: Kostnadsfritt.

Från och med 1 juli 2022 gäller nya läroplansskrivningar. Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska bland annat bidra till förståelse för egna och andras rättigheter, omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön samt utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till hur sexualitet framställs i pornografi.

Undersökningar visar att genomsnittsåldern när barn tittar på porr första gången är 11,5 år. Samtidigt är mycket av dagens porr våldsam, sexistisk, och har en negativ påverkan på barn och ungdomars syn på sex, identitetsskapande och relationer.

Kan de dominerande bilderna och berättelserna som sprids av porrindustrin skapa ett genussystem som undergräver jämställdheten och uppmuntrar våld mot kvinnor? Hur kommer de pojkar och flickor som växer upp i dag att påverkas av den porr som nu finns så lättillgänglig?

Barn och yrkesverksamma inom skolvärlden berättar att:

  • Skolelever visar våldsam porr för andra elever via sina smartphones eller via skolans digitala enheter.
  • Grova, kränkande, sexistiska ord är vanligt förekommande i skolans värld och bland ungdomar på nätet.
  • Flickor förväntas ofta ställa upp på sexuellt våld inspirerat av porr, såsom ”gagging”, ”strypsex” och analsex. De tror att de måste göra det för att duga och för att ”alla andra” gör det.

Genom att det numera finns ett tydligt regeringsuppdrag i jämställdhetspolitiken (Mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt Barns rätt till kroppslig och personlig integritet) samt i Läroplanernas (LGR 22) nya skrivningar så kan och ska vi agera med beslutsamhet, utifrån kunskap och långsiktighet för att värna våra barn och ungdomar helt i linje med skolans grundläggande värden: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Hälsokällan arrangerar nu utbildningar under hösten 2022. Utbildningsdag 1 kommer att följas upp med en digital träff kring metoder och lektionsmaterial.

Kom på utbildningen och lär dig mer så att du kan ta upp frågan i undervisningen.

Utbildningen har två steg:

Steg 1: Först en halvdag med kunskaper om vad och varför med kopplingar till läroplanerna och med kopplingar till teori och forskning.

  • Strömstad 12 augusti
  • Vänersborg 18 augusti
  • Utbildning på Vann konferens och SPA 31 Oktober.
  • Bohusläns museum 2 November
  • Fler utbildningar planeras i Dalsland samt Bohuslän

Steg 2: En uppföljning om olika metoder och lektioner och om hur undervisa om porrkritik.

Utbildare är Marcus Svensson, utbildad och tidigare gymnasielärare med vidareutbildning i genusvetenskap och sexologi. Marcus har lång erfarenhet av att föreläsa och utbilda om ojämställdhet, sexualitet, våldsprevention och pornografi (digitalt). För att få gå dag 2 vill vi att man har gått dag 1 för att kunna inhämta kunskaper om området.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till lärare, elevhälsa och övriga viktiga vuxna som möter barn och unga i sin yrkesroll  i regional verksamhet i Fyrbodal eller i kommunerna i Dalsland, Norra Bohuslän eller i Vänersborg eller Uddevalla.

Kom på utbildningen! Du är viktig! Nedan kan du anmäla dig!

inbjudan-uddevalla-porrkritisk-undervisning-hosten-2022

inbjudan-sodra-bohuslan-porrkritisk-undervisning-hosten-2022

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?