Funktionshinder, välfärd och livsvillkor 7.5 hp

Datum: 2019-03-07 - 2019-09-06
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Högskolecentrum, Östergatan 18 A, Uddevalla
Pris: Kursen kostar 8 100 kronor/deltagare inom Fyrbodals 14 kommuner och 8 600 kronor/deltagare utanför Fyrbodal. Moms tillkommer.

Utbildning för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri

Denna kurs är en del av den tredelade ledarskapsutbildning för chefer och ledare inom området funktionshinder och socialpsykiatri eller för chefer/ledare som i sitt arbete möter målgruppen personer med funktionshinder eller psykiska svårigheter. 

Högskolan i Halmstad bjuder, på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, in till en högskolekurs om 7,5 högskolepoäng som riktar sig till chefer inom funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Syftet med kursen är att bredda och fördjupa teoretiska och praktiska kunskaper om funktionshinder, välfärd och livsvillkor inom funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Målet är att deltagarna ska fördjupa sina teoretiska kunskaper men också att stärka ett medvetet, systematiskt och kunskapsbaserat ledarskap i driften och utvecklingen av verksamhet.

Kursinnehåll
Kursens innehåll bygger på ett mångvetenskapligt synsätt på funktionshinder. Under kursen presenteras och diskuteras bland annat teoretiska perspektiv och centrala begrepp inom funktionshinderområdet, socialpolitiska mål och strategier samt aktuell forskning med fokus på livsvillkor, välfärdsfrågor och ledarskap. Dessutom behandlas delaktighetsfrämjande metoder och arbetssätt som involverar såväl brukare som personal och kunskap om implementering i den praktiska verksamheten. Kursens innehåll belyses genomgående ur ett kritiskt perspektiv.

Mer detaljerad information, om kurstillfällenas innehåll och uppläggning, kurslitteratur, examination etc. skickas till kursdeltagarna när kursstarten närmar sig.
Kursplan
Studiehandledning

Kursstart och kurssort
Högskolecentrum Uddevalla. Det är sex heldagar(preliminärt kl 9-16) varav fem under vårterminen 2019 och med ett avslutande seminarium i september samma år.
Kursen kommer att ges följande datum (med reservation för smärre ändringar): 7/3, 28/3, 24/4, 8/5, 4/6 och 6/9. Den 27/5 kommer deltagarna även att bjudas in till en förmiddag med Lars Lööw, regeringens särskilda utredare angående översyn av yrket personlig assistans.

Lärare på kursen
Kursen är en uppdragsutbildning vi har köpt från Högskolan i Halmstad och kursansvarig och undervisande lärare är, Magnus Tideman (professor i handikappvetenskap med inriktning socialt arbete). Utöver honom kommer du också att träffa; Mia Jormfeldt, Pernilla Ouis, Kristina Szönyi, Niklas Westberg och Anders Urbas.

Förkunskapskrav
Högskoleutbildning eller allmän behörighet till högskoleutbildning.

Kursavgift
Kursen kostar 8 100 kronor/deltagare som är anställda i Fyrbodals 14 kommuner och 8 600 kronor för deltagare utanför Fyrbodal. Moms tillkommer.
Kurslitteratur och lunch/fika ingår inte.

Anmälan
Sista anmälningsdag 22 februari. Anmälningstiden är förlängd till den 6 mars. Anmälan är bindande men inte personbunden.
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Frågor?
Om du har kursspecifika frågor, kontakta Magnus Tideman som är kursansvarig magnus.tideman@hh.se
Om du har övergripande administrativa frågor, kontakta Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund maria.klamas@fyrbodal.se

Kontaktpersoner

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?