Våra rum 2.0

Att skapa attraktiva livsmiljöer

Våra rum 2.0 är en uppföljare till pilotprojektet Våra rum – samverkan för gestaltad livsmiljö som pågick mellan 2021 och 2023. Pilotens syfte var att prova, utveckla och etablera en modell för förvaltningsövergripande samverkan samt ökad samverkan med lokalsamhället genom olika metoder för invånardialog. Våra rum 2.0 är en utveckling av pilotprojektet, nu med ett ökat fokus på:

  1. Barnrätt och barn/unga-perspektivet
  2. Hållbarhetsfrågor

Lokala platsutvecklingsprojekt

Genom projektet Våra rum 2.0 får de medverkande kommunerna möjligheten att arbeta med lokala platsutvecklingsprojekt, till exempel utveckling av en lokal mötesplats, anläggandet av ett konstverk i offentlig miljö eller en deltagardriven utvecklingsprocess av en byggnad, ort eller plats.

Utifrån politiken Gestaltad livsmiljö vill projektet bidra med kunskap om hur man skapar miljöer som upplevs funktionella, tillgängliga, trygga och vackra, och som är anpassade till de behov som finns i anslutning till platsen. Då kan de uppfattas som attraktiva och ge en känsla av stolthet.

Projektets mål

Projektets mål är att, i samspel med gränsöverskridande arbetsgrupper och med kommuner i Fyrbodal, omsorgsfullt planera och gestalta den fysiska miljön, för att på sikt bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle. Arbetet ska präglas av kvalitet, samverkan och dialog där det offentliga agerar förebildligt.

Medverkande kommuner i Fyrbodal

Våra rum 2.0 är ett projekt som leds av Fyrbodals kommunalförbund och genomförs i samverkan med Lysekils, Munkedals och Bengtsfors kommuner.

Kontaktpersoner

Anna Svensson Elfström

Projektledare för Våra rum 2.0
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4963-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?