Branschråd och college

För att lyckas förbättra kompetensförsörjningen behövs mötesarenor mellan företag, branschorganisationer, arbetstagarorganisationer, utbildningsanordnare och myndigheter som fokuserar på mer konkreta utmaningar för branschen. Det kan exempelvis gälla utbildningarnas kvalitet, placering eller marknadsföring, samarbetet kring APL-platser, yrkenas attraktivitet och könsbalans, villkoren i branschen och mycket annat.  

Fyrbodals kommunalförbund processleder tre branschspecifika kompetensråd: Bygg och anläggning, besöksnäring samt transport. De delregionala forumen kompletterar de program- och yrkesråd som skolorna håller i lokalt genom att arbeta strategiskt och operativt på kort och lång sikt. 

Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege tar ett större grepp om samverkan genom exempelvis strukturerad samverkan på regional och lokal nivå, kvalitetssäkring av utbildningar och handledare, gemensamt framtagna mål och regional och nationell samordning.

Branschspecifikt kompetensråd Besöksnäring: Kompetensråd Besöksnäring  – Fyrbodals kommunalförbund

Branschspecifikt kompetensråd Bygg och anläggning: Kompetensråd Bygg  – Fyrbodals kommunalförbund

Branschspecifkt kompetensråd Transport: Kompetensråd Transport  – Fyrbodals kommunalförbund

Teknikcollege: Teknikcollege – Fyrbodals kommunalförbund

Vård- och omsorgscollege: Vård- och omsorgscollege Fyrbodal – Fyrbodals kommunalförbund

Kontaktpersoner

Anki Samuelsson

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440871
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0697-150x150.jpg

Anita Andersson Hagsgård

Processledare Vård- och omsorgscollege
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4951-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?