Nära vård

Välfärden står inför en enorm utmaning. I den här presentationen får du få veta mer om utmaningen och vad var och en kan göra för att hantera den. Ställt på sin spets är det frågor som berör alla, verkligen alla invånare i Sverige. I den här presentationen fokuserar vi på de fjorton kommunerna i Fyrbodal.

Klicka här

 

 

 

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Målet är att ge invånare en god, nära och samordnad vård, där den kommunala och regionala primärvården är navet som samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nära vård är inte en omställning som en enskild aktör eller huvudman på egen hand kan genomföra. Nära vård är när olika aktörer gemensamt hittar nya arbetssätt, samarbetsformer och lösningar och utgår ifrån invånarnas behov och resurser.

Varför ska vi arbeta på ett annat sätt?

Flera statliga utredningar har beskrivit vikten av en omställning av hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Denna reformering av svensk hälso- och sjukvård är nödvändig för att befolkningen lever längre och flera tidigare dödliga sjukdomar har i stället blivit kroniska tillstånd. Det nuvarande arbetssättet kommer att vara bli nästintill omöjligt att finansiera och bemanna. Inte nog med det så hamnar Sverige i botten jämfört med andra länder när det gäller samordning, tillgänglighet och delaktighet i vården. Omställningen är dock omfattande och komplex. Fyrbodalskommunerna kommer att behöva arbeta med omställningen till en nära vård i många år framöver. Omställningen till nära vård förväntas öka kvaliteten och effektiviteten i vården och samtidigt förbättra arbetsmiljön och ekonomin.

Det finns spetskompetens och kunskapsstöd

På Fyrbodals kommunalförbund finns en utvecklingsledaren sedan flera år. Kommunerna har anlitat utvecklingsledaren regelbundet för att utveckla sina verksamheter mot en god och nära vård ur en kommunal kontext.

Utvecklingsledarens kommer fortsätta att vara till kommunernas förfogande vilket innebär att varje gång en kommun behöver stöd så anpassas det så långt det är möjligt utifrån kommunens önskemål, behov och förutsättningar. Här följer några exempel på vad kommunerna använder utvecklingsledarens spetskompetens och kunskap till:

  • Rigga informationsträffar för ledningsgrupper, arbetsgrupper eller professioner
  • Utbildningar, workshops och dialogmöten
  • Anordna webbinarier
  • Medverkan i lokala möten med intresseorganisationer och rigga medborgardialoger
  • Genomföra utbildningar i personcentrerat arbetssätt, nära vård och interprofessionellt teamarbete samt sprida utbildningsmaterial (film och bildspel)
  • Workshop eller dialogmöten rörande ”Hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser” Hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser – Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
  • Lokalt stöd till implementeringen och arbetet med ”Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård”
  • Framtagning av kommunala uppföljningsindikatorer för uppföljning av färdplan och avtal
  • Utveckla stödet till kommuners ledning- och närsjukvårdgrupper för förbättrad samverkan med övriga aktörer
  • Testning och implementering av Fyrbodals kompetensutvecklingsmodeller för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor

Gemensam strategi

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har sedan 1 januari 2023 en gemensam strategi för omställningen till en god och nära vård. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård – Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) är en övergripande strategi med sex steg för att förändra och utveckla arbetssätt i samverkan. Omställningen ska bidra till en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård. Vård, stöd och omsorg ska vara samordnad och personcentrerad. Den enskilde och även närstående ska känna sig delaktiga i vården och omsorgen utifrån sina unika förmågor, behov och förutsättningar. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Kontaktpersoner

Lidija Beljic

Utvecklingsledare Nära vård
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/03/lidija_beljic-e1679471633285-150x150.png

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?