INSTÄLLD – Elevers skolplikt och frånvaro – regler, tillämpning och beslut

Datum: 2020-04-03
Tid: 08:30 - 12:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 1 015 kronor per deltagare som inkluderar förmiddagsfika. Moms tillkommer

Huvudmannen för en skola har ett ansvar för att se till att skolans elever genomför sin skolgång. Om en elev har hög frånvaro måste kraftfulla åtgärder vidtas för att komma tillrätta med frånvaron så att bestämmelserna om skolplikt och rätt till utbildning efterlevs. Vi reder under dagen ut hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka åtgärder som skolan bör vidta. Alla barn som är folkbokförda i Sverige har rätt till utbildning, från förskoleklass tills grundskolan är avslutad. Denna rättighet motsvaras av en skyldighet att gå i skolan, skolplikten. Det finns dock vissa möjligheter att göra undantag från plikten att gå i skolan i Sverige, till exempel i samband med varaktiga utlandsvistelser eller om synnerliga skäl finns. Riksrevisionen har granskat regelverket, hur reglerna tillämpas, och om kommunerna får det stöd de behöver för att tolka lagen.

Elevers skolplikt och frånvaro

  • Vad innebär skolplikten och när inträder den?
  • Vad gäller vid tidigare skolstart eller uppskjuten skolplikt?
  • När upphör skolplikten?
  • När kan vårdnadshavare vitesföreläggas för att skolplikten inte fullgörs?
  • Vad gäller om ledighet för elev?
  • Vad gäller när elever är sjuka?
  • Vad ska skolan göra när en elevs frånvaro påverkar studieresultatet?
  • Dokumentation och beslut

Exempel från Skolinspektionen och domstolar
Rapport från Riksrevisionen angående skolplikt

Kursledare
Lise-Lotte Bengtsson, jurist, har under drygt 15 år arbetat inom kommunal verksamhet med olika skoljuridiska frågor. Vid sidan av sitt arbete i Uddevalla kommun erbjuder Lise-Lotte stöd åt andra kommuner samt genomför utbildningar.

Lise-Lotte Bengtsson skoljuridik AB

Målgrupp
Dagen vänder sig främst till förvaltningschefer, handläggare och administratörer, skolchefer, rektorer, bitr. rektorer inom såväl kommun som friskolor och kan också passa kvalificerade lärare och politiker, m.fl. med ansvar för grundskola och grundsärskola.

Anmälan
Anmälan sker senast den 3 mars. Det finns platser kvar! Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan eller namnbyte sker till kansli@fyrbodal.se

Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?