Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Datum: 2020-02-11
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 1 950 kronor per deltagare som inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Moms tillkommer

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl. a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser.

De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifterna ställer tydligare krav på socialtjänsten gällande dokumentation under såväl utredning som vid genomförande och uppföljning av insatser. Bland nyheterna i SOSFS 2014:5 kan nämnas att det ska finnas tydligt formulerade uppdrag från nämnd till utförare. Skyldigheten för såväl nämnd som utförare att dokumentera uppföljningsåtgärder har skärpts, liksom skyldigheten att dokumentera de enskildas delaktighet i processen.

Innehåll
Övergripande om socialtjänstens ansvar, allmänna handläggningsregler m.m.
Handläggning och dokumentation av:
• Ansökningar och anmälningar
• Utredningsarbetet i olika verksamheter
• Bedömning och individuell behovsprövning
• Beslut
• Uppdrag till utförarna
Handläggning av överklagande.
Dokumentation under utredning och genomförande.
Planering av insatser:
• vårdplan
• genomförandeplan
Uppföljning hos nämnd och utförare.
Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning.

Utbildare
Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Sedan 2010 arbetar hon med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området.

Målgrupp
Målgrupp för utbildningen är i första hand myndighetsutövare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde, men kan även vara av intresse för utförare. Under dagen ges en grundläggande genomgång av det nu gällande regelverket för att ge en helhetsbild av vad som gäller under hela processen från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas. Tidsmässig tonvikt ligger på myndighetsutövningsprocessen eftersom den delen är mer omfattande och detaljreglerad.

Anmälan
Anmälan sker senast den 11 januari. Det finns platser kvar! Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se

Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?