Har kommunerna i Fyrbodal god ekonomisk hushållning?

Datum: 2019-09-25
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 1 200 kronor/deltagare inklusive förmiddagsfika. Moms tillkommer.

Hans Petersson, Kommunforskning i Västsverige (KFi) har sedan 20 tillbaka följt den ekonomiska utvecklingen i Västra Götalands län. Han berättar hur Fyrbodalskommunerna har utvecklats i förhållande till länet och riket de senaste åren. Lever man upp till kraven om god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv?

Under förmiddagen förs också en diskussion kring vad som är god ekonomisk hushållning i kommunen och koncernen. Sedan införandet under 1992 har begreppet ”god ekonomisk hushållning” med jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen. Numera skall kommunen ta fram riktlinjer samt finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Detta ställer stora krav på hur kommuner och landsting utformar sina riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.  Vi får höra hur man kan arbeta med att säkerställa de nya kraven i den kommunala lagstiftningen som säger att kommunen från och med 2019 skall ta fram mål för god ekonomisk hushållning även för koncernen.

Målgrupp
Politiker, revisorer, ekonomer och chefer i kommunerna som vill uppdatera sig om det ekonomiska läget i regionen och hur man arbetar med att säkerställa hur kommunen bedriver sin verksamhet enligt ”God ekonomisk hushållning”.

Föredragshållare
Kursen leds av Hans Petersson. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi. Han har även utvecklat flera finansiella analysmodeller som används av många kommuner i sektorn.

Anmälan
Anmälan skall vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast den 25 augusti 2019. Anmälningstiden förlängd! Det finns platser kvar! Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.

Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?