Fullföljda studier i Fyrbodal

Begreppet fullföljda studier betyder att alla barn och unga ska klara sig igenom grundskolan och fullfölja gymnasiet så att de får en gymnasieexamen.

Läs mer om varför fullföljda studier är viktigt och se en förklarande och engagerande film som ger bakgrund – läs mer här!

Fullföljda studier i Fyrbodal är en samlande kraft för utveckling inom området tillsammans med våra fjorton kommuner. Vi arbetar med omvärldsbevakning, att sprida kunskap och verksamma metoder, genomföra kompetenshöjande insatser, erbjuder verksamhetsnära processtöd samt samordnar och driver projekt som utifrån olika perspektiv bidrar till målet om fullföljda studier.

Kunskapsbank

Fullföljdastudier.se

Den här kunskapsbanken är till för dig som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Framför allt för dig som jobbar verksamhetsnära inom exempelvis skola, häls- och sjukvård eller socialtjänst. Här hittar du kunskapsfördjupningar, lärande exempel, metodmaterial, och filmer som du kan använda direkt i din vardag.

Länk till Kunskapsbanken.

Så här arbetar vi med fullföljda studier

Hälsokällan

Hälsokällan är navet för arbetet med fullföljda studier i Fyrbodals fjorton kommuner. Härifrån planeras, drivs och genomförs åtgärder och aktiviteter för att ge alla barn och unga de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro. Hälsokällan fokuserar på fullföljda studier, barns och ungas psykiska hälsa, samspel, sexualitet och relationer, integration samt våldsprevention.  Hälsokällan arbetar med nätverk, utbildning, lärträffar, metodutveckling och processtöd.
Läs mer om Hälsokällan.

Strategisk funktion

Den strategiska funktionen inom fullföljda studier samordnar, driver, skapar strukturer och stimulerar synergier mellan utbildning, välfärd och kompetensförsörjning. Det innebär att driva samverkan inom förbundet samt mellan kommunerna. Det strategiska inriktningsdokumntet tydliggör kopplingen till regionens kraftsamling och driver samverkan med de andra kommunalförbunden. Det strategiska arbetet leds av vår styrgrupp och sker praktiskt via våra olika nätverk och samverkansforum. I den strategiska funktionen ingår även att ge fullföljda studier politisk relevans och tyngd.

Brygga mellan utbildning och arbetsliv

Att skapa bryggor mellan utbildning och arbetsliv handlar om att motivera barn och unga för studier med sikte på framtida yrke och underlätta för unga vuxna att ta klivet in i arbetslivet. Detta utvecklingsarbete sker genom satsningen på yrkesambassadörer och i samverkan med andra verksamheter inom förbundet: Praktiksamordning Fyrbodal, Antagning Fyrbodal och Kompetensförsörjning.

Nytt och på gång

Utbildning för skolor i Tanum och Uddevalla för att stoppa våldet

Tanum och Uddevalla är de två kommuner i Fyrbodal där satsningen En uppväxt fri från våld praktiskt genomförs på skolor och fritidshem. Insatserna hämtar bland annat inspiration från Borås stad där en ambitiös våldspreventiv ansats pågår sedan 2019. Borås fritt från våld – Borås Stad (boras.se) I början av februari …

Läs mer

Det syns inte – inspirationsföreläsning för ökad psykisk hälsa hos unga

Under 2024 startar Dals Ed kommun en satsning för att stärka den psykiska hälsan med det forskningsbaserade lärverktyget ”Det syns inte” som används av pedagoger och elevhälsopersonal i klassrummet. Arbetet inleds med en informationsföreläsning om lärverktyget som också öppnar för andra skolor i Fyrbodal att utan kostnad delta i. Verktyget …

Läs mer

Föreläsning om våld bränner till och kickar igång projekt i Tanum

Med gedigen kunskap ur egna erfarenheter, bland annat som kriminolog och utredare av våld i nära relationer vid polisen, levererar Nina Rung en föreläsning fullproppad av fakta och engagemang som är omöjlig att värja sig ifrån. Nina ger sammanhang, hela vägen från strukturell kodning av könsstereotyper till det brutala våld …

Läs mer

En vardag fri från våld

Våld föder våld. I familjer. I de ungas spirande relationer. Bland barn. I och mellan grupper. I skolan. I gängen. I samhället. På nätet. Vi läser om dem i nyheterna. De misshandlade barnen. Övergreppen. Vanvården. De slagna och dödade kvinnorna. Vi läser deras namn. Vi ser dem som siffor i …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?