Fullföljda studier i Fyrbodal

Begreppet fullföljda studier betyder att alla barn och unga ska klara sig igenom grundskolan och fullfölja gymnasiet så att de får en gymnasieexamen.

Läs mer om varför fullföljda studier är viktigt och se en förklarande och engagerande film som ger bakgrund – läs mer här!

Fullföljda studier i Fyrbodal är en samlande kraft för utveckling inom området tillsammans med våra fjorton kommuner. Vi arbetar med omvärldsbevakning, att sprida kunskap och verksamma metoder, genomföra kompetenshöjande insatser, erbjuder verksamhetsnära processtöd samt samordnar och driver projekt som utifrån olika perspektiv bidrar till målet om fullföljda studier.

Kunskapsbank

Fullföljdastudier.se

Den här kunskapsbanken är till för dig som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Framför allt för dig som jobbar verksamhetsnära inom exempelvis skola, häls- och sjukvård eller socialtjänst. Här hittar du kunskapsfördjupningar, lärande exempel, metodmaterial, och filmer som du kan använda direkt i din vardag.

Länk till Kunskapsbanken.

Så här arbetar vi med fullföljda studier

Hälsokällan

Hälsokällan är navet för arbetet med fullföljda studier i Fyrbodals fjorton kommuner. Härifrån planeras, drivs och genomförs åtgärder och aktiviteter för att ge alla barn och unga de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro. Hälsokällan fokuserar på fullföljda studier, barns och ungas psykiska hälsa, samspel, sexualitet och relationer, integration samt våldsprevention.  Hälsokällan arbetar med nätverk, utbildning, lärträffar, metodutveckling och processtöd.
Läs mer om Hälsokällan.

Strategisk funktion

Den strategiska funktionen inom fullföljda studier samordnar, driver, skapar strukturer och stimulerar synergier mellan utbildning, välfärd och kompetensförsörjning. Det innebär att driva samverkan inom förbundet samt mellan kommunerna. Det strategiska inriktningsdokumntet tydliggör kopplingen till regionens kraftsamling och driver samverkan med de andra kommunalförbunden. Det strategiska arbetet leds av vår styrgrupp och sker praktiskt via våra olika nätverk och samverkansforum. I den strategiska funktionen ingår även att ge fullföljda studier politisk relevans och tyngd.

Brygga mellan utbildning och arbetsliv

Att skapa bryggor mellan utbildning och arbetsliv handlar om att motivera barn och unga för studier med sikte på framtida yrke och underlätta för unga vuxna att ta klivet in i arbetslivet. Detta utvecklingsarbete sker genom satsningen på yrkesambassadörer och i samverkan med andra verksamheter inom förbundet: Praktiksamordning Fyrbodal, Antagning Fyrbodal och Kompetensförsörjning.

Nytt och på gång

Konkretisera magkänslan – om att upptäcka våld i förskolan

I det här avsnittet pratar vi om förskolans roll när det handlar om barn som riskerar att fara illa och får exempel på hur förskolan kan arbeta systematiskt och förebyggande med dessa frågor.  ”Amanda Nordström, socionom och kurator, berättar om hur hon tillsammans med kollegor varit med och utvecklat det …

Läs mer

Satsning för ungas psykiska hälsa – Det syns inte

Erbjudande till kommunerna i Fyrbodal att ta del av satsningen Det syns inte. Målsättningen är att öka elevernas kunskaper om vad som kan främja psykisk hälsa och ge dem verktyg för att långsiktigt hantera livets naturliga upp- och nedgångar. Det ger i sin tur tilltro till egna förmågor och ökad …

Läs mer

Anmäl dig idag – Kraftsamling fullföljda studier 2024

Konferensen bjuder på ett fullspäckat program med fokus på barn och ungas motivation och framtidstro och möjlighet till fullföljda studier. Konferensen erbjuder ett flertal seminarier med forskning inom bland annat tillgängliga lärmiljöer, ungdomars framtidstro – kopplingar till psykisk hälsa och ohälsa, viktiga vuxna och att lyckas mot alla odds. Du …

Läs mer

Möt en yrkesambassadör (den inspelade versionen)

Henrik Erlandsson berättar om satsningen Yrkesambassadörer och höstens spännande upplägg. Yrkesrepresentanter berättar om sin resa, från klassrummet när de själva var i barnens ålder till den arbetsplats där de är idag. Drömmar, studie- och yrkesval med erfarenheter av utbildningsvägar, i motgång och medgång. Inspirerande arbetsuppgifter och utmaningar att bemästra. Yrkesambassadörernas …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?