Mottagningsfunktionens arbete med barn och unga

Datum: 2020-02-12
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Hotel Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
Pris: 2 500 kronor per deltagare som inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Moms tillkommer

 

Att ta emot och förhandsbedöma anmälningar om oro för barn och unga är en komplex och ansvarsfull uppgift, och i den lagstadgade skyldigheten att göra omedelbara skyddsbedömningar ställs socialtjänstens arbete många gånger på sin spets.

Denna utbildningsdag utgår från det socialrättsliga regelverket gällande skydds- och förhandsbedömningar, men berör även andra frågor som aktualiseras i ett initialt ex när barn utsätts för våld. Syftet med dagen är att ge stöd i det praktiska arbetet med fokus på utredningsmetodik och systematisk analys och bedömning. Viktiga utgångspunkter är rättssäkerhet och barnets delaktighet.

Program
Socialtjänstens lagreglerade ansvar
Förhandsbedömning – grundläggande om regler, handläggning och dokumentation
Skyddsbedömning
• Omedelbar skyddsbedömning
• Löpande bedömningar
Prata med barn eller inte?
• Rättsliga grunder
• Barns rätt att komma till tals
När barn utsätts för våld
• Socialtjänstens utredningsskyldighet och övrigt ansvar
• Samarbete med polis och åklagare
• Sekretessfrågor
Ansvar i förhållande till andra kommuner och andra huvudmän
• Bosättningskommun, vistelsekommun etc
• Skola
• Hälso- och sjukvård
• SIP
Utrymme för löpande dialog och deltagarnas egna frågeställningar.

Föreläsare
Ulrika Ekebro, utbildare och handledare. Auktoriserad socionom med bred erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete inom barn och familjeområdet, både från arbete inom socialtjänsten och tillsynsmyndighet.

Målgrupp
Socialsekreterare och chefer som arbetar med mottagning av ansökningar, anmälningar och övriga frågor som förekommer inom en mottagningsfunktion, oavsett om arbetet organiseras i en särskild enhet eller inte.

Anmälan
Anmälan sker senast den 7 februari. Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till kollega. Ändring av kursdeltagare eller avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.
Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?