E-råd

Bakgrund

Offentlig verksamhet får från privatpersoner och företag allt högre krav på tillgänglighet och kvalitét, en kravbild i linje med samhällets digitalisering i övrigt. Digitalisering av offentlig verksamhet är en aktuell fråga att hantera för varje organisation såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. För ett effektivt genomförande av digitaliseringsarbetet utan onödigt dubbelarbete är samverkan av väsentlig betydelse. Förmågan att samarbeta med andra, dra nytta av varandras erfarenheter och samutnyttja resurser är vital för att driva arbetet effektivt.

För att lyckas med de utmaningar som digitaliseringen för med sig behövs ett tydligt ledarskap som kan hjälpa kommunerna att navigera bland nationella och regionala initiativ inom digitalisering.

Den 22 februari 2019 beslutade Kommundirektörsnätverket i Fyrbodal att etablera ett e-råd likt de e-råd som finns i Boråsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.

Syfte

E-rådet ska arbeta strategisk med digitaliseringsområdet för ett utökat samarbete mellan kommunerna i Fyrbodal och skapa möjligheter för att medlemskommunerna kan arbeta tvärsektoriellt med digitaliseringsfrågor. Med ett digitalt ledarskap som fokuserar på samverkan kan vi tillsammans åstadkomma en enklare vardag genom digitaliseringens möjligheter för invånarna i Fyrbodal.

Mål

Att under tidsperioden

  • Upprätta ”Handlingsplan för digitalisering 2019–2020 i Fyrbodal”
  • Etablera ”E-råd för Fyrbodal” som ett tryggt digitalt ledarskap för kommunerna i Fyrbodal

Avgränsning

E-rådet har inget mandat att påverka den enskilda kommunernas egen strategi för digitaliseringsarbetet utan verkar endast som ett rådgivande organ.

Nätverkets huvudsakliga ämnesområden anges nedan.

  • Digital kompetens
  • Digital trygghet
  • Digital innovation
  • Digitalt ledarskap
  • Digital infrastruktur

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?