Nätverk för socialnämndsrepresentanter

Syfte

Nätverket ska bevaka och diskutera de frågor som påverkar socialtjänstens och den kommunala primärvårdens verksamhetsområde.

Nätverket ska medverka till att Fyrbodalsområdet får en tydlig regional positionering inom socialtjänstens och den kommunala primärvårdens verksamhetsområde. Nätverket ska verka för att skapa ett stort genomslag i utvecklingsfrågor, med syftet att främja goda livsvillkor för dem vi är till för.

Uppdrag

Nätverket ska vara en plats där deltagarna möts för dialog och samverkan i gemensamma strategiska frågor samt ett forum för erfarenhetsutbyte och stöd.

Nätverket för socialnämndsrepresentanter:

  • är forum för informationsutbyte och dialog i gemensamma frågeställningar och utmaningar.
  • initierar frågor och arbeten i delregionala och regionala utvecklingsarbeten gällande socialtjänstens och den kommunala primärvårdens verksamhet.
  • diskuterar och delger varandra information gällande frågor som rör socialtjänstens och den kommunala primärvårdens verksamhet.
  • tar del av trender och tendenser på lokal och nationell nivå.
  • representerar / har representanter i olika samverkansgrupper på delregional och regional nivå. Representanterna förankrar och delar dagordning och minnesanteckningar via kommunalförbundet med nätverkets medlemmar före och efter samverkansgruppernas möten.
  • lyfter frågor till kommunalförbundets direktion.
  • bereder frågor till och från delregionalt SRO inom vårdsamverkan Fyrbodal.

Representation

Ordförande i socialnämnd eller motsvarande i varje kommun deltar i nätverket.  Det är upp till varje ordförande/nämnd att utse ersättare vid förhinder. Varje ordförande kan bjuda med ytterligare en deltagare från nämnden till nätverksmöte om det motiveras av särskild kännedom om punkt på dagordningen.

Arbetsformer

Arbetet i nätverket ska präglas av tillit samt en öppen och analyserande dialog.

Nätverket utser ordförande för ett år i taget, uppdraget som ordförande kan förlängas. Ordförande, tillsammans med kommunalförbundets tjänsteperson, bereder ärenden och sammanställer dagordning till nätverksträffarna.

Nätverket träffas fem gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten är mötet gemensamt med socialchefsnätverket. Innehållet på gemensamma möten kan vara utbildning, förändrad lagstiftning och information.

Möjlighet att delta digitalt på nätverksmöten ska erbjudas.

Kostnader

Fyrbodals kommunalförbund bär kostnader för nätverkens ordinarie träffar (lokal, fika och tjänsteperson). Kommunerna bär kostnader för sina representanter (arvode, resekostnader). Vid eventuella andra sammankomster, t ex konferenser gäller principen att varje kommun bär sina egna kostnader.

Dokumentation, kommunikation förankring

Minnesanteckningar ska föras av tjänsteperson på Fyrbodals kommunalförbund och skickas till nätverkets deltagare via e-post.
Varje deltagare har ansvar för förankring och återkoppling till hemkommunen.

Kontaktpersoner

Eva-Maria Persdotter

Socialstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/varldens-basta-mia-1-002-3-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?