Missbruk

Nätverk Missbruk

Syfte

Nätverket arbetar på uppdrag av IFO-cheferna i FoU-rum. Nätverket ska vara ett forum för dialog och informationsutbyte för missbruksområdet. I syftet ingår kunskapsspridning från Västra Götalandsregionen, SKR och Socialstyrelsen.

Uppdrag

Nätverket ska vara en resurs för samverkan, kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte inom missbruksområdet. Nätverksdeltagarna ska vara ett stöd för varandra, och kunna ställa frågor och ge svar på aktuella frågor. De ska föra en dialog avseende missbruksfrågor som aktualiserats i respektive organisation.

 Nätverksdeltagarna ansvarar för kunskapsöverföring i sin kommun.

Innehåll/Teman

Ett årshjul för innehåll i träffarna upprättas och temaansvar för träffarna fördelas mellan deltagarna. Vid vissa temamöten kan fler deltagare bjudas in.

Arbetsformer:

Nätverket ska träffas fyra gånger per år. En mötesplanering görs i slutet av kalenderåret.

Deltagarna ansvarar gemensamt för agendan och arbetet i nätverket. Nätverksledare skickar ut inbjudan till nätverksträff 14 dagar innan. Deltagarna meddelar aktuella frågor och nätverksledaren sammanställer dagordning. Mötesanteckningar läggs ut på kommunalförbundets hemsida av nätverksledaren.

Nätverksledare informerar IFO-cheferna i FoU-rum om nätverkets arbete.

Målgrupp/Deltagare

I nätverket deltar 1:e socialsekreterare (eller motsvarande). Större kommuner har deltagare med från både myndighetsverksamhet och öppenvård.

 

Kontaktpersoner

Karin Jernberg

Nätverksledare Individ och familjeomsorgen
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4899-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?