DIKT – digitalt stöd och IKT

Nätverket ”Digitalt stöd och IKT inom verksamhetsområde funktionshinder och socialpsykologi”.

Syfte

Syftet är att deltagarna i nätverket, med stöd i varandra, bättre ska kunna stödja, motivera, inspirera och utbilda personalen (och verksamheten) i olika former av IKT och digitalt stöd för att därigenom skapa ökade förutsättningar för ett teknikanvändande hos personer med funktionsnedsättningar som gynnar deras självständighet och delaktighet. Det yttersta syftet med nätverket är således att verka för ökad delaktighet och självständighet för personer med olika funktionsnedsättningar och att digitalt stöd ska vara/bli en integrerad metod/stödform bland andra, när individuella planer och målsättningar ska omsättas i handling.

Avgränsningar

Nätverket fokuserar på verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Det digitala stöd, den IKT och välfärdsteknik, som omfattas av nätverkets arbete är i första hand det brukarnära stödet och inte det som gäller övergripande system och program etc. Dock kommer de systembrister och/eller frågetecken som uppstår på en mer övergripande eller på verksamhetsnivå att lyftas såväl i nätverket som i den egna organisationen.

Det brukarnära stödet har sin utgångspunkt i individens behov och dennes individuella plan. Det kan röra sig om områden såsom; kommunikation, orientering, struktur och underhållning, men även motivation, lärande och återhämtning. Nätverket kommer att lyfta fram och diskutera såväl förskrivningsbara som icke-förskrivningsbara former av teknik. Då tanken är att det digitala stödet ska vara en möjlig stödform bland andra, krävs det att det digitala stödet så att säga är integrerat i det ”vanliga” stödet så att inte parallella stödformer byggs upp, utan att det är individens behov som styr vilken stödform om väljs. Detta förutsätter därmed att ett nätverk som detta inkluderar diskussioner och ökad kunskap om andra stödformer än enbart de digitala även om det är nätverkets egentliga fokus.

Representation

Nätverket är för de personer som har (eller planeras få) det övergripande pedagogiska ansvaret när det gäller välfärdsteknik, IKT och digitalt stöd inom funktionshinder/socialpsykiatri och därmed stå för utbildning, stöd och inspiration för personalen, kopplat till brukarnas behov och deras genomförandeplaner.

Nätverket arbetar på uppdrag av FoUrum funktionshinder/socialpsykiatri i Fyrbodal, det är också dessa som utser vem/vilka som ska delta i nätverket från respektive kommun.  Det ska vara max två deltagare per kommun som gärna representerar såväl verksamhetsområde funktionshinder som socialpsykiatri.

Nätverksledare är Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund.

Nätverket träffas 1 – 2 gånger per termin.

Kontaktpersoner

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?