Socialchefsnätverket

Syfte

Socialchefsnätverket ska genom kollegialt stöd bevaka och agera i de frågor som påverkar socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde.

Nätverket ska medverka till att Fyrbodalsområdet får en tydlig regional positionering inom socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde samt att skapa ett stort genomslag i utvecklingsfrågor, med syftet att främja goda livsvillkor för dem vi är till för.

Uppdrag

Nätverket ska vara en plats där deltagarna möts för dialog om gemensamma strategiska frågor samt ett forum för erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd.

Socialchefsnätverket:

 • Är forum för kollegialt samarbete samt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Samordnar och stödjer det delregionala, regionala och nationella utvecklingsarbetet gällande socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens verksamhet
 • Driver och bidrar till beredning av frågor som rör socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens verksamhet
 • Uppmärksammar trender och tendenser på lokal och nationell nivå
 • Representerar / har representanter i olika samverkansgrupper på delregional, regional och nationell nivå
 • Verkar för och säkrar stöd till kunskapsutveckling
 • Är styrgrupp för FoU-Socialtjänst Fyrbodal och FouRummen (IFO, vård och omsorg samt funktionshinder/socialpsykiatri).
 • Har kontaktpersoner till utvalda nätverk inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.
 • Är rådgivande till, och lyfter frågor i, kommundirektörsnätverket
 • Bereder frågor till och från vårdsamverkan Fyrbodal

Representation

Deltagandet i nätverket är knutet till funktionen i varje kommun, till exempel socialchef, förvaltningschef. Ersättare utses vid längre tids frånvaro då det finns en till förordnad

socialchef i kommunen.

Arbetsformer

Arbetet ska präglas av tillit samt en öppen och analyserande dialog som ska borga för välgrundade beslut.

Nätverket utser ordförande för ett år i taget som tillsammans med kommunalförbundets tjänsteperson bereder ärenden och sammanställer dagordning till nätverksträffarna.

Nätverket träffas 7 gånger per år, heldagar. Ett tillfälle är en lunch till lunchträff.

Kostnader

Fyrbodals kommunalförbund bär kostnader för nätverkens ordinarie träffar. Vid andra sammankomster, t ex konferenser gäller principen att varje kommun bär sina egna kostnader.

Dokumentation, kommunikation förankring

Minnesanteckningar ska föras av tjänsteperson på Fyrbodals kommunalförbund och läggs ut på kommunalförbundets hemsida. www.fyrbodal.se

Varje deltagare har ansvar för kommunikation och återkoppling till hemkommunen.

Aktivitetslista/logglista med frågor att ta upp på nätverket ska föras. Där framgår:

 • vem som initierat frågan
 •  vem som bereder den
 • när frågan ska rapporteras

Listan gås igenom varje nätverksträff.

Uppföljning av socialchefsnätverkets arbete görs årligen.

Kontaktpersoner

Karin Engström

Chef för Välfärdsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/karin-engstrom-2022-150x150.jpg

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/lis-palm-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?