Våld i nära relationer- nätverk

Nätverk Våld i nära relationer

Syfte

Nätverket startades upp i ett projekt för att stödja kommunernas arbete mot våld i nära relationer, och för att stärka det regionala samarbetet.

Nätverket ska vara ett forum för dialog och informationsutbyte för VIN området. I syftet ingår kunskapsspridning från SKR och Socialstyrelsen.

Uppdrag

Nätverket ska vara en resurs för samverkan, kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte inom VIN området. Nätverksdeltagarna ska vara ett stöd för varandra, och kunna ställa frågor och ge svar på aktuella frågor. De ska föra en dialog avseende VIN frågor som aktualiserats i respektive organisation.

Nätverksdeltagarna ansvarar för kunskapsöverföringen inom sin egen kommun.

Innehåll/Teman

Deltagarna föreslår tema och aktuella frågor. Teman kan vara; inbjudna samarbetspartners, omvärldsbevakning, ny forskning, nya metoder samt konkreta arbetssätt. Årshjul upprättas och ansvar för innehåll fördelas mellan nätverksdeltagarna. 

Vid vissa temamöten kan fler deltagare bjudas in.

Arbetsformer

Nätverket ska träffas fyra gånger per år. En mötesplanering görs i slutet av kalenderåret.

Deltagarna ansvarar gemensamt för agendan och arbetet i nätverket. Nätverksledare skickar ut inbjudan till nätverksträff 14 dagar innan. Deltagarna meddelar aktuella frågor och nätverksledaren sammanställer dagordning. Mötesanteckningar läggs ut på kommunalförbundets hemsida av nätverksledaren. 

Nätverksledare informerar IFO-cheferna i FoU-rum om nätverkets arbete.

Målgrupp/Deltagare

Nätverkets deltagare är kontaktpersoner som arbetar för kvinnofrid och våld i nära relationer.

Kontaktpersoner

Karin Jernberg

Nätverksledare Individ och familjeomsorgen
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4899-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?