Barn och unga, utförare

Nätverk BoU utförare

Syfte

Nätverket arbetar på uppdrag av IFO-cheferna i FoU-rum. Nätverket ska vara ett forum för dialog och informationsutbyte för barn- och unga området. I syftet ingår kunskapsspridning från SKR och Socialstyrelsen.

Uppdrag

Nätverket ska vara en resurs för samverkan, kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte inom barn- och unga området. Nätverksdeltagarna ska vara ett stöd för varandra, och kunna ställa frågor och ge svar på aktuella frågor. De ska föra en dialog avseende barn- och unga frågor som aktualiserats i respektive organisation.

Deltagarna ansvarar för kunskapsöverföring i sin egen kommun.

Innehåll/Teman

Ett årshjul för innehåll i träffarna upprättas Deltagarna ansvarar för aktuella frågor som aktualiserats i respektive kommun.

Arbetsformer

Nätverket ska träffas fyra gånger per år. En mötesplanering görs i slutet av kalenderåret.

Deltagarna ansvarar gemensamt för agendan och arbetet i nätverket. Nätverksledare skickar ut inbjudan till nätverksträff 14 dagar innan. Deltagarna meddelar aktuella frågor och nätverksledaren sammanställer dagordning. Mötesanteckningar läggs ut på kommunalförbundets hemsida av nätverksledaren.

Målgrupp/Deltagare

I Nätverket deltar 1:e socialsekreterare eller motsvarande. Större kommuner (Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla) deltar med representant för både barn- och ungdomsgruppen.

Kontaktpersoner

Karin Jernberg

Nätverksledare Individ och familjeomsorgen
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4899-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?