Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS)

Syfte

Syftet är att, genom kollegialt stöd, ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården.

Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys och kompetensutveckling och ska driva strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.

Uppdrag

Nätverket startade upp för att stödja kommunernas arbete i kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor och för att stärka det regionala samarbetet. Nätverket representerar Fyrbodals kommuner i olika arbetsgrupper inom Västra Götaland och tillsammans med andra aktörer.

Representation

Samtliga MAS:ar inom Fyrbodals kommunalförbund. Deltagandet är knutet till funktionen.

Arbetsformer

Heldagsmöte 1 gång i månaden. Utifrån behov utses arbetsgrupper. Ordförande och sekreterare utses årsvis. Nätverket bjuder in externa aktörer för information och dialog i aktuella frågor.

Kostnader

Fyrbodals kommunalförbund bär kostnader för förmiddags- och eftermiddags fika. Respektive kommun bär kostnader för enskilds arbetstid.

Dokumentation, kommunikation förankring

Dagordning och minnesanteckningar skickas ut till gruppen och tjänsteman på Fyrbodals kommunalförbund.

Kontaktpersoner

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/lis-palm-2022-150x150.jpg

Karin Engström

Chef för Välfärdsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/karin-engstrom-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?