Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS)

Nätverkets syfte är att genom kollegialt stöd ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av patientsäkerheten i den kommunala primärvården.

Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys och kompetensutveckling och ska driva strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.

Deltagarna i nätverket utgörs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Fyrbodals medlemskommuner. Deltagandet är knutet till funktionen. Ordförande och sekreterare utses årsvis. Nätverket bjuder in externa aktörer för information och dialog i aktuella frågor. Utifrån behov utses arbetsgrupper.

Nätverket startade upp för att stödja kommunernas arbete i kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor och för att stärka det regionala samarbetet. Nätverket representerar Fyrbodals kommuner i olika arbetsgrupper inom Västra Götaland och tillsammans med andra aktörer.

 

Kontaktpersoner

Eva-Maria Persdotter

Socialstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/varldens-basta-mia-1-002-3-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?