Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS)

Syfte

Syftet är att, genom kollegialt stöd, ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården.

Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys och kompetensutveckling och ska driva strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.

Uppdrag

Nätverket startade upp för att stödja kommunernas arbete i kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor och för att stärka det regionala samarbetet. Nätverket representerar Fyrbodals kommuner i olika arbetsgrupper inom Västra Götaland och tillsammans med andra aktörer.

Representation

Samtliga MAS:ar inom Fyrbodals kommunalförbund. Deltagandet är knutet till funktionen.

Arbetsformer

Heldagsmöte 1 gång i månaden. Utifrån behov utses arbetsgrupper. Ordförande och sekreterare utses årsvis. Nätverket bjuder in externa aktörer för information och dialog i aktuella frågor.

Kostnader

Fyrbodals kommunalförbund bär kostnader för förmiddags- och eftermiddags fika. Respektive kommun bär kostnader för enskilds arbetstid.

Dokumentation, kommunikation förankring

Dagordning och minnesanteckningar skickas ut till gruppen och tjänsteman på Fyrbodals kommunalförbund. Minnesanteckningar publiceras också på gemensam plattform Teams.

Kontaktpersoner

Annica Johansson

Socialstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annica-johansson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?