FouRum Individ och familj (IFO)

FouRum IFO har som ambition att lyfta alla verksamheterna inom socialtjänstens Individ och familjeomsorg. Exempel på områden och aktiviteter som är aktuella inom FouRum IFO:

 • Inom sociala barnavården pågår det utvecklingsarbete kring delaktighet och kompetens.
 • Gemensam socialjour och samverkan kring familjerådgivning är områden som utvecklats i FouRum IFO.
 • Stöd till magister/masterstudier inom det sociala området.
 • En kompetensförsörjningsplan för Fyrbodal är framtagen gemensamt med kommunrepresentanterna.
 • En forskningscirkel om metoder för stöd till föräldrar som utsätts för hot och våld från barn och unga är under planering.

Nätverk inom IFO

Nätverken startas upp utifrån kommunernas initiativ och behov. Nätverken bedrivs strukturerat utifrån olika teman. Nätverksdeltagare har ansvar för kunskapsöverföringen inom sin egen kommun.

Övergripande syfte med samtliga nätverk:

 • Information (från tex SKL och Socialstyrelse men också mellan olika kommuner)
 • Inspiration (mötena ska inspirera kommunerna att tex pröva nya metoder samt lära av varandra)
 • Identifikation (av problem och frågeställningar som behöver lyftas till chefer, SKL, Socialstyrelse mfl)

Inbjudan och dagordning för nätverken skickas ut ca 14 dagar före nätverksmötet. Minnesanteckningar från nätverksmötet skickas ut inom en vecka.

Nätverken är öppna för alla 14 Fyrbodalskommuner och i vissa fall även Lilla Edet. IFO-cheferna bestämmer vem/vilka som ingår i nätverken. Grunden för nätverken är 1 deltagare/kommun men i mån av plats kan fler anmäla sig.

Våld i nära relationer (ViN)

Under ett år från oktober 2017 har kommunerna i Fyrbodal haft tillgång till en resursperson för frågor som berör Våld i nära relationer.

Projektledarens arbetsuppgifter i frågor om våld i nära relationer:

 • Erbjuda stöd direkt till alla kommuner avseende utveckling av grundläggande strukturer
 • Vara konsult till kommunerna tillsammans med samordnaren i Fyrbodal (Ulrika Billme)
 • Delta i nätverket Våld i nära relationer och andra relevanta nätverk i Fyrbodal
 • Samordna kommuners behov av stöd till utveckling i Fyrbodal
 • Erbjuda stöd avseende arbete med den som utövar våld
 • Vara en resurs i arbetet med att utveckla skyddat boende i Fyrbodal
 • Delta i möten med de tre FouRummen; IFO, Vård och omsorg samt Funktionshinder/Socialpsykiatri
 • Vara en resurs för hela Kommunalförbundet Fyrbodal

Ansvarig: Anders Sandberg

Aktuellt

Forskningscirkel om barn och ungas hot och våld mot föräldrar och vårdnadshavare

FoU cirkel om att ge stöd till varaktig försörjning.

Utvärdering av nätverken och stödet till nätverken.

 

Kontaktpersoner

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/lis-palm-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?