FouRum Individ och familj (IFO)

FouRum IFO har som ambition att lyfta alla verksamheterna inom socialtjänstens Individ och familjeomsorg.

Exempel på områden och aktiviteter inom FouRum IFO:

 

  • En kompetensförsörjningsplan för Fyrbodal är framtagen gemensamt med kommunrepresentanterna. Den håller på att utvecklas både innehållsmässigt och digitalt.
  • Sociala kontrakt och social dumping.
  • Forskningsprojekt.

Nätverk inom IFO området

Nätverken startas upp utifrån kommunernas initiativ och behov. Nätverken bedrivs strukturerat utifrån olika teman. Nätverksdeltagare har ansvar för kunskapsöverföringen inom sin egen kommun.

Övergripande syfte med samtliga nätverk:

  • Information (från tex SKL och Socialstyrelse men också mellan olika kommuner)
  • Inspiration (mötena ska inspirera kommunerna att tex pröva nya metoder samt lära av varandra)
  • Identifikation (av problem och frågeställningar som behöver lyftas till chefer, SKL, Socialstyrelse mfl)

Inbjudan och dagordning för nätverken skickas ut ca 14 dagar före nätverksmötet. Minnesanteckningar från nätverksmötet skickas ut inom en vecka.

Nätverken är öppna för alla 14 Fyrbodalskommuner och i vissa fall även Lilla Edet. IFO-cheferna bestämmer vem/vilka som ingår i nätverken. Grunden för nätverken är 1 deltagare/kommun men i mån av plats kan fler anmäla sig.

Uppföljning av köpt vård för barn, unga och vuxna i Fyrbodal

Ett utvecklingsuppdrag pågår, på initiativ av FouRum IFO, som innebär att ta fram underlag och påbörja utvecklingen av ett gemensamt uppföljningssystem för att följa och utveckla den köpta vården, gällande barn/ungdomar och vuxna. Syftet är att genom systematisk uppföljning få ökad kunskap om placeringar inom varje enskild kommun. Det ska också ge möjlighet att se jämförelser inom Fyrbodal. Systemet ska även möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan kommunerna när det gäller institutioner/leverantörer.

Genom att dokumentera och sammanställa arbetet med enskilda individer på gruppnivå, ökar möjligheterna till verksamhetsutveckling som i sin tur leder till bättre underlag för beslut om placeringar.

Arbetet sker tillsammans med kontaktpersoner i kommunerna.

 

Flikar på högersidan

Nätverk för olika IFO område. .

Kompetensresan och kompetensplaner för sociala barnavården, missbruk och ekonomiskt bistånd.

Kontaktpersoner

Ulrika Hernant

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/ulrika_hernant-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?