Försörjningsstöd

Nätverk Försörjningsstöd

Syfte

Nätverket arbetar på uppdrag av IFO-cheferna i Fyrbodal. Nätverket ska vara en plattform för gemensamt arbete med försörjningsstöd i Fyrbodal. I syftet ingår kunskapsspridning från SKR och Socialstyrelsen.

Uppdrag

Nätverket ska vara en resurs för samverkan, kunskapsutbyte, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte inom försörjningsstöd. Nätverksdeltagarna ska vara ett stöd för varandra, och kunna ställa frågor och ge svar på aktuella frågor. Deltagarna ska ha kunskapsutbyte kring ny lagstiftning, forskning, metoder, uppföljning, statistik och rapporter.

Nätverksdeltagarna ansvarar för kunskapsöverföringen inom sin egen kommun.

Innehåll/Teman

Samsyn vid handläggning och tolkning av lagstiftning är återkommande tema i nätverket. Årshjul upprättas

Arbetsformer

Nätverket ska träffas fyra gånger per år. En mötesplanering görs i slutet av kalenderåret.

Deltagarna ansvarar gemensamt för agendan och arbetet i nätverket. Nätverksledare skickar ut inbjudan till nätverksträff 14 dagar innan. Deltagarna meddelar aktuella frågor och nätverksledaren sammanställer dagordning. Mötesanteckningar läggs ut på kommunalförbundets hemsida av nätverksledaren.

Nätverksledare informerar IFO-cheferna i FoU-rum om nätverkets arbete.

Målgrupp/Deltagare

I nätverket deltar 1:e socialsekreterare eller motsvarande. Större   kommuner kan delta med fler nätverksdeltagare.

 

Kontaktpersoner

Karin Olovson

Nätverksledare Individ och familjeomsorgen
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4899-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?