Chefer för personliga assistenter

Nätverk Chefer för personliga assistenter

Syfte

Syftet är att deltagarna i nätverket ska utbyta erfarenheter och identifiera utvecklingsområden där ett samarbete kommuner emellan gynnar verksamhetsområdet ”personlig assistans” oavsett om det är en liten eller stor kommun som avses.

Ytterst handlar det givetvis om att tillse att brukare med personlig assistans som stöd enligt LSS ska få ett stöd utifrån lagens intentioner utfört av personal med rätt kompetens och förutsättningar för att tillgodose dessa personers behov.

Avgränsningar

Nätverket ska fokusera på verksamhetsområde ”personlig assistans”. Fokus ska inte vara brukare med enbart HSL-insatser utan det är LSS-insatsen som ska vara det primära.

Givetvis kan dessa frågor tangera och inkludera andra verksamhetsområden, såsom andra insatser via LSS eller SoL och/eller andra utförare. I den mån frågor uppkommer som involverar andra kan och ska dessa frågor lyftas vidare till FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri för vidare beredning.

Representation

Nätverket är för enhetschefer för personlig assistans.

Nätverket arbetar på uppdrag av FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri i Fyrbodal, det är också dessa som utser vem som ska delta i nätverket från respektive kommun.  Det ska vara en deltagare per kommun samt en utsedd ersättare.

Nätverksledare är Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund.

Nätverket träffas 1 – 2 gånger per termin.

Mötestiden 2023

28 februari på Teams

24 maj fysiskt på plats i Trollhättan (förlängd mötestid kl. 11.00 – 16.00)

7 september på Teams

28 november på Teams

Tid som gäller är kl. 13.00 – 16.00

 

Kontaktpersoner

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?