Familjehem

Nätverk Familjehem

Syfte

Nätverket arbetar på uppdrag av IFO-cheferna i FoU-rum. Nätverket ska vara ett forum för dialog och informationsutbyte för område familjehem. I syftet ingår kunskapsspridning från SKR och Socialstyrelsen.

Uppdrag

Nätverket ska vara en resurs för samverkan, kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte inom familjehemsområdet. Nätverksdeltagarna ska vara ett stöd för varandra, och kunna ställa frågor och ge svar på aktuella frågor. De ska föra en dialog avseende familjehemsfrågor som aktualiserats i respektive organisation

Nätverksdeltagarna ansvarar för kunskapsöverföringen inom sin egen kommun.

Innehåll/Teman

Genom nätverket ska deltagarna dela dokument, policys, reglemente och rutiner mellan kommunerna. Teman för träffarna kan vara ny lagstiftning, domar, utredningsmallar, samtal med barn, gemensamt informationsmaterial. Årshjul upprättas. Temaansvar fördelas mellan nätverksdeltagarna.

Arbetsformer

Nätverket ska träffas fyra gånger per år. En mötesplanering görs i slutet av kalenderåret.Deltagarna ansvarar gemensamt för agendan och arbetet i nätverket. Nätverksledare skickar ut inbjudan till nätverksträff 14 dagar innan. Deltagarna meddelar aktuella frågor och nätverksledaren sammanställer dagordning. Mötesanteckningar läggs ut på kommunalförbundets hemsida av nätverksledaren.

Nätverksledare informerar IFO-cheferna i FOU-rum om nätverkets arbete.

Målgrupp/Deltagare

Från större kommuner (Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg) deltar en chef (eller motsvarande) och en familjehemssekreterare. Från övriga kommuner deltar en familjehemssekreterare som arbetar med inriktning familjehem.

Bild på familj

Kontaktpersoner

Karin Jernberg

Nätverksledare Individ och familjeomsorgen
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4899-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?