2. Digitala processer i Fyrbodal

Processteg Etablera
Insatstyp Pilotprojekt
Finansiär RUN – Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland och medverkande kommuner
Styrgrupp
Ledare Sara Herrman, Fyrbodals kommunalförbund
Genomförandetid Starttid: 2020-04-20   Sluttid: 2021-10-31
Effektmål 4A: Det finns samverkande processer för digital service med utgångspunkt i invånarnas och medarbetarnas behov
5B: Kommunledningar i Fyrbodals kommuner har goda förutsättningar att kunna prioritera och genomföra digitaliseringsinsatser
Projektmål Projektmålet är att färdigställa beslutade leverabler inom angiven tidsram och budget.
– Metodhandbok för verksamhetsutveckling
– Rutinramverk
– Kartlagda verksamhetsprocesser
– Plattform för processfabrik med metodhandbok och rutinramverk
– Systemförvaltningsplan plattform
Leveranssstatus 2%

Sammanfattning av projektet

Projektet är ett pilotprojekt att verksamhetsutveckla delar av socialtjänsten genom att testa, kartlägga och utvärdera verksamhetsprocesser. Med hjälp av metoder som stödjer både kvalitetsledning och innovationsledning ska kommunerna få kunskap i hur vi kan hitta verksamhetsprocesser med stor potential att förbättras och förnyas. Med stöd av modern teknik kan vi öka processers kvalitet och effektivitet och med behovsdriven utveckling kan vi förnya processer och i större omfattning förstå och möta våra invånares behov.

Ett exempel på verksamhetsprocess som flera kommuner i Sverige valt att effektivisera med hjälp av automatisering är försörjningsstöd. När man automatiserar delar i processen får kommunerna drastiskt kortat handläggningen av ärenden vilket inneburit en ökad kostnadsnytta för verksamheten och förhöjd kvalitet för sökande. Projektet ska främst titta på att optimera processen för försörjningsstöd.

Deltagande verksamhetsutvecklare får ökad kompetens i projektledning, processbaserad verksamhetsutveckling, behovsdriven utveckling, kvalitetsledning och standardisering och kunskap om digitala stöd som RPA, E-tjänstdesign och BI. De kommer att bli ”förändringsagenter” i förvaltningen och hjälper till att leda utveckling och förändring och får bättre förutsättningar att beställa rätt digitala lösningar från kommunens IT-verksamhet.

De metoder och den kunskap som förvärvas i projektet ska bli en digital metodhandbok för verksamhetsutveckling. Metodhandboken ska vara ett stöd till kommunerna i deras utvecklingsarbete där de får tillgång till inspelade kurser, olika metoder för att möta verksamhetens behov och mallar som stödjer arbetet för verksamhetsutveckling. Genom att vi är flera kommuner som genomför projektet tillsammans kan vi utnyttja våra resurser mer effektivt när vi använder samma metodik.

Status

Just nu är vi i etableringsfasen och har gått ut med erbjudande till kommunerna att delta i projektet. Kurplanen och utbildningstillfällen är spikade och finns nedan.

Är ni intresserade av att delta?

Klicka här för att anmäla ert intresse

De kommuner som hittills anmält att de kommer delta i projektet är

 • Färgelanda
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Orust
 • Sotenäs
 • Strömstad
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Vänersborg
 • Åmål

Kontaktpersoner

Sara Herrman

Digitaliseringssamordnare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/sara-herrman-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?