Barns rätt till integritet – slutkonferens 17 februari

3 december, 2020

Hälsokällan har tillsammans med 13 kommunala förskolor och en grundskola i Uddevalla, genom ett strukturerat och systematiskt arbete utvecklat och implementerat arbetet kring barns rätt till personlig och kroppslig integritet. Ett hälsofrämjande och våldspreventivt arbete i tidiga åldrar. Nu har du möjlighet att få ta del av arbetet på slutkonferensen …

Läs mer

Initiativ för fler utbildningar inom yrkeshögskolan

6 november, 2020

Fyrbodals kommunalförbund initierar ett nätverk för yrkeshögskoleutbildningar (YH). Syftet är behovet av ett gemensamt agerande för att fler utbildningar ska starta i vår region. YH-utbildningar blir allt viktigare för kompetensförsörjning och arbetsliv. Denna utbildningsform har visat sig vara framgångsrik ur såväl ett individ- som arbetsmarknadsperspektiv. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har …

Läs mer

Tre personer sitter runt ett bord och arbetar

Tyck till om framtidens distansarbete!

6 november, 2020

Skönt att få jobba hemifrån, men trött på isoleringen? Kanske kan små grannskapskontor vara det nya sättet att jobba för alla som spenderar dagarna vid datorn. Den idén kommer Fyrbodals kommunalförbund att undersöka, och bjuder in alla att svara på en enkät som nu sprids via hemsidor, mejl och sociala …

Läs mer

Kvällsbild över havet från Lysekil

Tio kommuner samverkar i projekt för hållbar besöksnäring

5 november, 2020

Fyrbodals kommunalförbund har beviljats medel för att motverka Coronapandemins effekter på besöksnäringen i Västsverige.I kölvattnet av pandemin har många företag tappat en stor del av sin omsättning. Tio kommuner i Fyrbodalsregionen går därför ihop i ett samverkansprojekt som sätter fokus på att skapa en hållbar besöksnäring som står bättre rustad …

Läs mer

limträbalkar

Skogs- och träbranschen suddar ut gränser

5 november, 2020

Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. Företagen pekar på hur den gemensamma marknaden kan stärkas ytterligare …

Läs mer

Stiliserad bild på en fyr

Påverka framtidens gymnasie- och vuxenutbildningar

5 november, 2020

Fyrbodals kommunalförbund bjuder den 12 november in till ett digitalt möte om samverkan för planering och dimensionering av framtidens gymnasie- och vuxenutbildningar. Utgångspunkten är den så kallade dimensioneringsutredningen. Utredningen är just nu på remiss och under mötet får du lyssna och ställa frågor till Margaretha Allen, sekreterare i utredningen. Missa …

Läs mer

höstlöv

Nytt från direktionen

4 november, 2020

Fyrbodals kommunalförbund antar ny verksamhetsplan med fokus på hållbar utveckling. Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt sjätte möte för året den 29 oktober. Mötet antog en ny treårig verksamhetsplan för förbundet. Verksamhetsplanen har fokus på hållbar utveckling och är indelad i fem strategiska utvecklingsområden: Stöd, omsorg och hälsa Kompetensförsörjning och …

Läs mer

fem händer som möts på ett bord

Framtidens utbildning och arbetsliv

6 oktober, 2020

Fyrbodals kommunalförbund och Vuxenutbildningsnätverket i Fyrbodal inbjuder vecka 44 till en hel vecka med ett fullmatat program på temat kompetensutveckling. Det blir både förinspelade och livesända föreläsningar, som spänner över ett brett spektrum av frågor som rör utbildning och kompetensförsörjning. Bland de medverkande finns Andreas Fejes, Per Måhl och Carlos …

Läs mer

En vägskylt med texten "Framtiden"

Rådslag om vår strukturbild

29 september, 2020

Strukturbild Fyrbodal är en process för att skapa en gemensam framtidsbild för våra 14 kommuner i Fyrbodal, en bild som visar vart vi är på väg tillsammans och hur vi vill att det ser ut när vi är framme. Hittills har rådslag genomförts i ledningsgrupper i fyra av våra kommuner. …

Läs mer

höstlöv på ett träd

Nytt från direktionen

28 september, 2020

Förbundsdirektionen lyfter behovet av bättre järnvägsförbindelser och fler utbildningsplatser Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt femte möte för året den 24 september. Mötet tog beslut om ett flertal remissvar, bland dem flera som rör kollektivtrafik och infrastruktur. I svaren till Västra Götalandsregionen lyfter kommunalförbundet bland annat fram att investeringar i …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?