Två personer som ägnar sig åt bergsklättring vintertid

Digitalt paket ska hjälpa unga välja karriärväg

3 mars, 2021

Pandemin och dess konsekvenser med distansstudier och en kärv arbetsmarknad har gjort det extra svårt för unga att välja inriktning i livet och att söka jobb och ”marknadsföra sig” inför sommarjobb eller extrajobb. Nu hjälper Fyrbodals kommunalförbund kommunerna med ett digitalt paket där kunskap om framtidens yrkesliv förmedlas till unga …

Läs mer

Direktionen vill utreda ny bro till Orust

18 februari, 2021

Årets första möte med förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund dominerades av infrastrukturfrågor. Samtidigt med direktionsmötet hölls även Delregionalt kollektivtrafikråd. Förbundsdirektionen vill skynda på arbetet med en ny broförbindelse till Orust. Det görs genom att direktionen uppmanar Västra Götalandsregionen att beställa en så kallad åtgärdsvalsstudie från Trafikverket. Beslutet är dock villkorat att …

Läs mer

Staplade timmerstockar

Rethinking wood tas vidare i nya samarbeten

18 februari, 2021

Det lyckade samarbetet Rethinking wood förs vidare in i Bioeconomy Regions in Scandinavia. En region med lång tradition inom träindustrin.Med utgångspunkt i en lång tradition med användandet av skogens resurser är gränsregionen i tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg nu i gång med att etablera sig som den gränslösa regionen Rethinking …

Läs mer

Samtal med Fridolin om framtidens läromedel

18 februari, 2021

Gustav Fridolin är regeringens särskilde utredare om framtidens läromedel i den svenska skolan. Den 9 mars klockan 10-11 får vi i Fyrbodalsregionen möjlighet att prata läromedel med Gustav Fridolin som är mitt i utredningsarbetet. Det finns möjlighet att både ställa frågor och komma med funderingar eller konkreta förslag när det …

Läs mer

Nytt projekt utvecklar små och medelstora företag

22 januari, 2021

För att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling har Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund tagit ett initiativ för att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektet, som har namnet Fenixz, startar i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra …

Läs mer

En julgranskula i en julgran

Stöd för ny kriminalvårdsanstalt i Åmål

14 december, 2020

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt sista möte för året den 10 december. Direktionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. Mötet utfärdade två rekommendationer. Dels att medlemskommunerna ska anta ett förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa, en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, dels att anta ett …

Läs mer

Webbinarium om stadsutveckling på mindre orter

4 december, 2020

Seminarieserien ”Attraktiva kommuner” har den här gången rubriken Gestaltad livsmiljö – från nationell politik till lokal praktik. Den genomförs den 27 januari 2021 som webbinarium. Utgångspunkten för temat är riksdagens politik för gestaltad livsmiljö och hur kommunerna i Fyrbodal kan bryta ned dess intentioner i den egna praktiska verkligheten. – …

Läs mer

Barns rätt till integritet – slutkonferens 17 februari

3 december, 2020

Hälsokällan har tillsammans med 13 kommunala förskolor och en grundskola i Uddevalla, genom ett strukturerat och systematiskt arbete utvecklat och implementerat arbetet kring barns rätt till personlig och kroppslig integritet. Ett hälsofrämjande och våldspreventivt arbete i tidiga åldrar. Nu har du möjlighet att få ta del av arbetet på slutkonferensen …

Läs mer

Initiativ för fler utbildningar inom yrkeshögskolan

6 november, 2020

Fyrbodals kommunalförbund initierar ett nätverk för yrkeshögskoleutbildningar (YH). Syftet är behovet av ett gemensamt agerande för att fler utbildningar ska starta i vår region. YH-utbildningar blir allt viktigare för kompetensförsörjning och arbetsliv. Denna utbildningsform har visat sig vara framgångsrik ur såväl ett individ- som arbetsmarknadsperspektiv. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har …

Läs mer

Tre personer sitter runt ett bord och arbetar

Tyck till om framtidens distansarbete!

6 november, 2020

Skönt att få jobba hemifrån, men trött på isoleringen? Kanske kan små grannskapskontor vara det nya sättet att jobba för alla som spenderar dagarna vid datorn. Den idén kommer Fyrbodals kommunalförbund att undersöka, och bjuder in alla att svara på en enkät som nu sprids via hemsidor, mejl och sociala …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?