Nytt projekt kör vidare på hela gröna vägen

26 mars, 2019

Nu har första mötet hållits med arbetsgruppen för Fossilfri gränsregion 2030, projektet som tar vid där Hela Gröna Vägen slutade vid årsskiftet. Fossilfri Gränsregion 2030 är ett Interreg-projekt inom ramen för Sverige/Norge-programmet och drivs med Fyrbodals kommunalförbund som huvudprojektledare och med Östfold fylkeskommun som norsk projektägare. Representanter från alla norska …

Läs mer

Fyrbodal deltar på industrimässan i Hannover

25 mars, 2019

Fyrbodals kommunalförbund är representerat på Hannovermässan 1-5 april genom företagsetableringskontoret Position Väst. Syftet är att lyfta fram vårt lokala näringslivs genuina kunskaper och erfarenheter inom industriell utveckling och produktion samt hållbara cirkulära lösningar. Sverige är huvudpartnerland 2019 och kommer därför att uppmärksammas stort. Från Fyrbodalsområdet deltar Position Väst, Innovatum Science …

Läs mer

Uppstart för projekt kring barns integritet

11 mars, 2019

Under år 2019 och 2020 har Hälsokällan beviljats projektmedel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland för att arbeta hälsofrämjande med barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Detta genom att stärka och utveckla förskolans och skolans arbete med integritet. Arbetet är också ett led i att främja jämställdhet och motverka våld. …

Läs mer

Martin Carling omvald som förbundsordförande

20 februari, 2019

Den 14 februari hade den nya förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund sitt första möte för den nya mandatperioden 2019–2022. Förbundsdirektionen består av de ledande politikerna i medlemskommunerna och utses efter varje kommunalval. Under mötet omvaldes Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed, som ordförande för kommunalförbundet. – Jag är tacksam för …

Läs mer

Rådgivning med kunden i fokus

19 februari, 2019

Fyrbodals kommunalförbund och Almi Väst har ingått ett avtal för affärscoachning och företagsrådgivning till små och medelstora företag, så kallade SME. Avtalet innebär att det blir enklare för företagare att få rätt stöd då flera tjänster landar in hos samma leverantör. Avtalet är resultatet av en upphandling enligt LOU som gjordes under …

Läs mer

Projekt sätter barns integritet i fokus

18 februari, 2019

Hälsokällan, en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund, har tillsammans med tretton kommunala förskolor och en grundskola i Uddevalla påbörjat ett projekt för att stärka arbetet med barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Målet med projektet är att främja barns och ungas hälsa, jämställdhet och rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. …

Läs mer

Projekt lyfte studie- och yrkesvägledningen

12 februari, 2019

Det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet hade sin avslutande konferens i Göteborg den 7 februari. Projektets huvudman har varit Skaraborgs kommunalförbund med Maria Wetterlid som projektledare, i ett samarbete med Fyrbodals- och Sjuhärads kommunalförbund. Projektets huvudmål har varit att stödja och lyfta studie- och yrkesvägledningen i de tre kommunalförbunden, så …

Läs mer

Människor som diskuterar

Nyheter ”En skola för alla” – våren 2019!

25 januari, 2019

Vi är mitt i genomförandefasen i det ESF-finansierade ”En Skola för alla-projektet”. I Fyrbodal arbetar vi kring att samverka och dela erfarenheter kring det Kommunala Aktivitetsansvaret, att tillsammans med projektenheter i kommunerna utveckla och pröva arbetssätt för att fler ungdomar ska fullfölja sina studier i grund- och gymnasieskola, samt att testa ett digitalt system mellan …

Läs mer

Delade resultat från projektet ”En vardag fri från våld”

18 december, 2018

Projektet ”En vardag fri från våld – Barn och ungas rätt” går mot sitt slut och den 14 december hölls en välbesökt konferens då resultat från projektet delades. Konferensen vände sig till personer som arbetar med barn och ungdomar inom förskola, skola, socialtjänst med mera. Syftet med projektet har varit …

Läs mer

Ny testmiljö för industriell trätillverkning

17 december, 2018

I dag blev det klart att EU, genom Tillväxtverket, ger sju miljoner kronor i stöd till projektet ”Tillverka i trä”. Det innebär en total satsning på 19 miljoner kronor för att skapa en testmiljö och ett utvecklingscentrum för industriell trätillverkning i Västra Götaland. Fyrbodals kommunalförbund är en av initiativtagarna till …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?