Inbjudan till Spridningskonferens: Föräldrar som resurs för fullföljda studier

15 maj, 2024

Sociala investeringsprojekt berättar om sitt arbete för att fler barn ska klara skolan Digital konferens Torsdag 16 maj klockan 15.00-16.30 Konferensen arrangeras som ett digitalt webinarie för att sprida kunskap om nya arbetssätt och öka kunskap om vikten av och hur verksamheter tillsammans kan arbeta för att stärka föräldrars förmåga …

Läs mer

Ny hemsida: debatt och opinion

13 maj, 2024

Fyrbodals kommunalförbund har i vissa frågor en klart uttalad ståndpunkt och position. I dem tar förbundet plats i debatten för att få till en förändring som gagnar Fyrbodals 14 medlemskommuner och i förlängningen hela Västra Götaland. På vår sida om Debatt och opinion kan ni läsa om vad förbundet står …

Läs mer

På gång Hälsokällan: Våldsprevention – Föreläsning, konferens och podd

8 maj, 2024

På gång nu och i höst! Tidiga våldsförebyggande insatser i förskola, skola och fritidshem. En uppväxt fri från våld 2.0 Ett utvecklingsarbete finansierat av JÄMY Hälsokällan har under år 2023–2024 beviljats projektmedel från Jämställdhetsmyndigheten för att tillsammans med förskolor, skolor och fritidshem utveckla det tidiga våldsförebyggande arbetet. Arbetet sker i …

Läs mer

Empati går att träna! – våldsprevention för de allra yngsta barnen

7 maj, 2024

I det fjärde avsnittet i Fyrbodalspodden En uppväxt fri från våld möter vi Rita Svensson, som är rektor och Johanna Phil Nanderöd, som är förskolelärare i Uddevalla. De berättar hur de arbetar med våldsförebyggande insatser för de allra yngsta barnen i utbildningssystemet. Förskolan är ofta den första arenan utanför hemmet …

Läs mer

Direktionsmöte – Genomslag för frågor som vi driver

6 maj, 2024

Förra veckan var det direktionsmöte i Färgelanda, ärenden som togs upp var bland annat: energiplanering i Västra Götaland, tema kompetensutveckling, Uddevalla hamn och översyn av förbundets varumärke. Start på dagen var DKR (Delregionalt kollektivtrafikråd) på agendan där förste vice ordförande ersatte ordförande under förmiddagen. ”Jag satt ordförande på förmiddagen och …

Läs mer

Nu har äntligen vårens kurser startat

3 maj, 2024

Projekt Fenixz kommuner som drivs av Fyrbodals kommunalförbund har nu varit i gång några månader och äntligen har projektets första kurser startat. Kurserna ska på sikt bidra till att Fyrbodals kommuner blir mer attraktiva som arbetsgivare, och att medarbetare stärker sin position på arbetsmarknaden. Flera medarbetare ute i kommunerna har …

Läs mer

Efter Fyrbodals debattartikel: E45 debatterades i riksdagen

3 maj, 2024

Fyrbodals 14 kommuner har gemensamt tagit ställning för en snabb utbyggnad av E45 i debatten. I fredags togs frågan upp i riksdagen.Det var riksdagsledamot Mats Wiking från Trollhättan som debatterade frågan med infrastrukturminister Andreas Carlson. I interpellationsdebatten framförde Wiking bland annat det faktum att fyra personer omkommit och fyra skadats …

Läs mer

Träff för näringslivsnätverket med nytt förstärkt team

2 maj, 2024

Fyrbodals näringslivsnätverk samlades på plats i Innovatum. Nytt för nätverket var att Sofia Jessen nu är sammanhållande för näringslivsnätverket och att de fysiska träffarna kombinerar nätverksträffen med etableringsnätverkets möte (Position Väst). På agendan stod näringslivs-, energi och etableringsfrågor. Det nya teamet är nu förstärkt av näringslivsstrateg Sofia Jessen ochutvecklingsledare Lina …

Läs mer

Samverkan för att minska utanförskapet bland unga

29 april, 2024

Utanförskap kan börja i tidig ålder och förutom att det innebär ett individuellt lidande så kostar det samhället stora pengar varje år. Kommunerna har ett ansvar för de unga som varken arbetar eller studerar, det så kallade kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Den 24 april träffades ett hundratal personer som arbetar med …

Läs mer

Se den nya filmen om alla satsningar i Dalsland!

26 april, 2024

Som ett led i satsningen Det goda livet i Dalsland har det producerats en film om allt som skett hittills i projektet.”Vi vill visa och kommunicera en sammanfattning om allt som hunnit göras under två år i landskapet utifrån satsningen Det goda livet i Dalsland. Det är mer än man …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?