Diskussion om framtidens läromedel

11 mars, 2021

Den 9 mars hade företrädare för skola och utbildning i Fyrbodalsregionen möjlighet att ställa frågor och komma med medskick om framtidens läromedel, något som just nu utreds av regeringens särskilde utredare Gustav Fridolin. Utredningen pågår fram till 30 juni i år och detta var en bra möjlighet att påverka utredningens …

Läs mer

En datorskärm med programkod

Nytt datacenter på gång till Trollhättan

3 mars, 2021

Trollhättan Stad offentliggjorde tidigare i år att kommunen signerat ett markanvisningsavtal med mjukvaruföretaget SAP, Tysklands högst värderade börsbolag. Bolagets intention är att bygga ett datacenter, en viktig del av den digitalisering och omställning vi är inne i. Thns stadsdirektör Said Niklund lyfter fram att detta är resultatet av ett målinriktat …

Läs mer

Tre barn och några leksaker på en förskola

Integritetsarbete ger tryggare barn och färre konflikter

3 mars, 2021

Ökat inflytande och delaktighet, ökad trygghet samt färre konflikter bland barnen är några av resultaten av ett projekt i förskola och skola kring barns hälsa och integritet. Onsdagen den 17 februari genomfördes en digital slutkonferens för det tvååriga projektet. Projektet har pågått sedan 2018 och är ett samarbete mellan Hälsokällan …

Läs mer

Två personer som ägnar sig åt bergsklättring vintertid

Digitalt paket ska hjälpa unga välja karriärväg

3 mars, 2021

Pandemin och dess konsekvenser med distansstudier och en kärv arbetsmarknad har gjort det extra svårt för unga att välja inriktning i livet och att söka jobb och ”marknadsföra sig” inför sommarjobb eller extrajobb. Nu hjälper Fyrbodals kommunalförbund kommunerna med ett digitalt paket där kunskap om framtidens yrkesliv förmedlas till unga …

Läs mer

Direktionen vill utreda ny bro till Orust

18 februari, 2021

Årets första möte med förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund dominerades av infrastrukturfrågor. Samtidigt med direktionsmötet hölls även Delregionalt kollektivtrafikråd. Förbundsdirektionen vill skynda på arbetet med en ny broförbindelse till Orust. Det görs genom att direktionen uppmanar Västra Götalandsregionen att beställa en så kallad åtgärdsvalsstudie från Trafikverket. Beslutet är dock villkorat att …

Läs mer

Staplade timmerstockar

Rethinking wood tas vidare i nya samarbeten

18 februari, 2021

Det lyckade samarbetet Rethinking wood förs vidare in i Bioeconomy Regions in Scandinavia. En region med lång tradition inom träindustrin.Med utgångspunkt i en lång tradition med användandet av skogens resurser är gränsregionen i tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg nu i gång med att etablera sig som den gränslösa regionen Rethinking …

Läs mer

Samtal med Fridolin om framtidens läromedel

18 februari, 2021

Gustav Fridolin är regeringens särskilde utredare om framtidens läromedel i den svenska skolan. Den 9 mars klockan 10-11 får vi i Fyrbodalsregionen möjlighet att prata läromedel med Gustav Fridolin som är mitt i utredningsarbetet. Det finns möjlighet att både ställa frågor och komma med funderingar eller konkreta förslag när det …

Läs mer

Nytt projekt utvecklar små och medelstora företag

22 januari, 2021

För att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling har Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund tagit ett initiativ för att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektet, som har namnet Fenixz, startar i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra …

Läs mer

En julgranskula i en julgran

Stöd för ny kriminalvårdsanstalt i Åmål

14 december, 2020

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt sista möte för året den 10 december. Direktionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. Mötet utfärdade två rekommendationer. Dels att medlemskommunerna ska anta ett förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa, en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, dels att anta ett …

Läs mer

Webbinarium om stadsutveckling på mindre orter

4 december, 2020

Seminarieserien ”Attraktiva kommuner” har den här gången rubriken Gestaltad livsmiljö – från nationell politik till lokal praktik. Den genomförs den 27 januari 2021 som webbinarium. Utgångspunkten för temat är riksdagens politik för gestaltad livsmiljö och hur kommunerna i Fyrbodal kan bryta ned dess intentioner i den egna praktiska verkligheten. – …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?