Generation Z – föreläsning med tips till arbetsgivare

Generation Z, födda 1995-2010, är generationen som just nu dundrar ut på arbetsmarknaden. För att dela insikter och öka förståelsen för den här generationen arrangerade Fyrbodals kommunalförbund en föreläsning för branschråden bygg, transport och besöksnäringen med föreläsaren Linda Åhnbrink. Linda är bland annat beteendevetare och jobbar som projekt- och processledare på Göteborgsregionen och driver projekt, föreläser och leder workshops kring Generation Z.

Greta och Bianca

Generation Z är enligt Linda en heterogen grupp där olikheter i värderingar och beteenden är större än inom tidigare generationer. För att belysa både olikheter och det som går att generalisera använde Linda de två ikonerna Bianca Ingrosso och Greta Thunberg som exempel. Bianca och Greta representerar genom sina olikheter bredden och mångfalden inom den här generationen. Greta med sin djupa värdegrund att värna miljön och aktivistiska arbete inom klimatrörelsen och Bianca med fokus på hälsa, skönhet och entreprenörskap. Det som förenar är sättet de använder sig själva för att skapa budskap och hur de kanaliserar sitt engagemang framgångsrikt via digitala mediaplattformar.

Generation Z i arbetslivet

Vad kan man då vänta sig av den här generationen på arbetsmarknaden? Z är den första helt och hållet digitala generationen vilket givetvis innebär en djup förståelse för digitala verktyg och hur de kan användas i arbetet. Det gör dem till en viktig resurs för företag som strävar efter digital transformation och innovation.

Många i Generation Z värderar socialt ansvarstagande och hållbarhet så företag och organisationer som visar engagemang för dessa frågor har en fördel när det gäller att attrahera och behålla unga talanger.

Generation Z prioriterar vidare arbetslivsbalans. Resonemanget är att arbeta för att leva, istället för att leva för att arbeta. Så ett hett tips till arbetsgivare är att om möjligt erbjuda möjligheter till distansarbete och flexibla arbetstider.

Linda förklarar att den här generationen generellt är måna om att bli sedda och vill förstå sitt sammanhang, själva meningen med vad de gör. De värdesätter därför delaktighet och vill ha personlig och regelbunden feedback från sina chefer. Tipset till arbetsgivaren blir således att erbjuda mentorskap, utbildningsmöjligheter och att vara noga med regelbunden återkoppling.

Generation Z är dessutom ofta mer medveten om vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Att som organisation tänka igenom och vara väl medveten om vilka värderingar och attityder som präglar verksamheten, och om de är i samklang med den nya generationens ideal, blir viktigt för att vara attraktiv som arbetsgivare i ögonen på generation Z.

Efter föreläsningen med Linda Åhnbrink resonerade de cirka trettio deltagarna kring vad de ansåg vara betydelsefullt i mötet med den nya generationens arbetstagare och de kulturkrockar som kan uppstå då ledarskapet är präglat av en annan tid med andra ideal.

”Just medvetenheten om att vi alla är präglade av vår tids värderingar är det som skapar förutsättningar för att vi ska kunna arbeta bra tillsammans med välvilja och förståelse,” summerar Anki Samuelsson samtalen och lägger till;

”Men just som vi håller på att lära känna generation Z, var redo; snart kommer generation Alfa 😊”

På bilden högst upp, från vänster: Erica Steen är företagsrådgivare på Byggföretagen. Linda Åhnbrink är senior projektledare vid Göteborgsregionen och dagens föreläsare. Anki Samuelsson är processledare vid Fyrbodals kommunalförbund och samordnare för branschråden. Linda Sturk ansvarar för utbildning och kompetensförsörjning vid Turistrådet och Frida Arvidsson är regionansvarig Visita Västra. Linnea Lindgren är processledare inom kompetensförsörjning vid Fyrbodals kommunalförbund.

Kontaktpersoner

Anki Samuelsson

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440871
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0697-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?