Mini-Maria – ett uppdrag som gör skillnad

Mini-Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år, samt deras närstående som vill ha stöd, rådgivning eller behandling kopplad till alkohol eller droger. Verksamheten Mini-Maria ska utgöra ett komplement till samhällets övriga resurser.  Huvudmottagningarna i Fyrbodal finns i Uddevalla och Trollhättan, men med flertalet närmottagningar runt om i Fyrbodals kommuner.

”Mini-Maria är ett inarbetat koncept som finns runt om i landet. Det som skiljer sig åt är det strukturella där Mini-Maria Norra har ett stort geografiskt område samt har ett nära samarbete mellan kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen”, säger Ingela Norberg från Regionhälsan.

Henric Begqvist, enhetschef på Trollhättan Stad, berättar att just Mini-Maria Norra är en relativt nystartad verksamhet som startades upp under april 2023. Under uppstartsåret har fokus lagts på att informera om verksamheten och dess uppdrag, samt att starta upp verksamheten ute i kommunerna.

”Mini-Maria ska vara en integrerad, lågtröskelverksamhet. Modellen för Mini-Maria bygger på ett integrerat arbetssätt där kurator/sjuksköterska arbetar i par och styrkan i verksamheten är teamsamverkan gällande varje individuellt ärende”.

Henric säger att mottagandet efter uppstarten har varit positivt, och många uttrycker att det är en efterfrågad verksamhet. Under 2024 planeras fortsatt utveckling och implementering av verksamheten och dess medarbetare.

Vad har Fyrbodals kommunalförbund för roll när det gäller uppstarten av Mini-Maria Norra?

Karin Engström, chef för välfärdsutveckling på Fyrbodals kommunalförbund, beskriver att Fyrbodal haft en central roll i att samla kommunerna i uppstartsarbetet. Initialt genom förstudie och behovsinventering, därefter genom processtöd och kommundialoger. Via Fyrbodals kommunalförbund har kommunerna haft en plattform, för att enas kring utbud och verksamhetsform för att nå samstämmighet i samtalen med Västra Götalandsregionen.

”Det känns fantastiskt att unga i Fyrbodalsområdet äntligen får tillgång till samordnat stöd och behandling för missbruk och riskbruk, där kommun och region samlas kring den unge och dennes familj. Istället för att dessa i ett utsatt läge ska behöva söka stöd och behandling på flera ställen samtidigt. Det är ett välkommet tillskott i insatsutbudet för unga. Mottagningarna erbjuder lätt-tillgängliga, förebyggande och främjande insatser som kan motverka att fler unga mår dåligt och utvecklar allvarligare problematik.”

Kontaktpersoner

Karin Engström

Chef för Välfärdsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/karin-engstrom-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?