Regeringens  utredare Elof Hansjons presenterar förslag om ny skolform – Yrkesskola för vuxna

Den 19 mars kl 10-10.45 är Elof Hansjons, särskild utredare Yrkesvuxutredningen inbjuden till Fyrbodal för att prata om utredningen Växla yrke som vuxen. Utredningen innehåller bland annat förslag om yrkesskola som är en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå som ska stärka kopplingen mellan utbildning för vuxna och arbetslivet. Det andra benet i utredningen handlar om reformerad vuxenutbildning.

Du som arbetar inom utbildningssektorn och samverkar kring utbildning för vuxna, eller är politiskt engagerad, är varmt välkommen att delta på mötet som är öppet för alla och kommer hållas digitalt via Teams.

Det råder stor brist på utbildad arbetskraft inom många samhällsbärande yrken idag. Hur kan vi se till att fler unga och vuxna väljer att utbilda sig inom dessa yrken? Hur kan vi utveckla yrkesutbildningarna så att de blir attraktivare och får bättre förutsättningar att möta behovet på arbetsmarknaden?

Bakgrunden är att det idag finns en brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och bristen riskerar att kvarstå även i framtiden. Inom till exempel teknik och tillverkning samt byggsektorn rapporterar arbetsgivarna stor brist på gymnasialt utbildad arbetskraft.

Regeringen anser att det behövs flera olika former av yrkesutbildning så att fler vuxna kan stärka sin kompetens eller yrkesväxla. Enligt utredningen ska yrkesskolan fungera som ett snabbspår in i yrkeslivet. Det kommer att ställa högre krav på att företagen och branscherna tar ett större ansvar för att ta emot elever, erbjuda praktikplatser och vara med och utforma utbildningar som ska leda till jobb och att erbjuda anställningar.

”Det här är en högaktuell fråga för att skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden och för att kunna erbjuda fler typer av utbildningar som leder till yrken som efterfrågas i arbetslivet. Vi här i Fyrbodal behöver samverka än mer mellan utbildningssektorn och arbetslivet så att fler kommer i arbete och att vi gemensamt klarar välfärdens utmaningar när befolkningen blir äldre,” säger Cecilia Sandberg, strateg inom kompetensförsörjning vid Fyrbodals kommunalförbund och hälsar alla intresserade varmt välkommen till mötet med Elof Hansjons.

Länk till mötet:

Klicka här för att ansluta till mötet

 

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?