Nyheter från förbundsdirektionen

18 juni, 2021

Kollektivtrafik, infrastruktur och biogas var några av de ämnen som diskuterades när förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt sista möte före sommaren. En fråga som är prioriterad av kommunalförbundet är utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Oslo. På mötet fick förbundsdirektionen information av Ingemar Samuelsson, kommunalråd i Uddevalla kommun, rörande …

Läs mer

Fortsatt satsning mot hedersvåld

8 juni, 2021

Socialchefsnätverket i Fyrbodal beslutade vid sitt möte 28 maj om fortsatt finansiering av en gemensam resurs mot hedersrelaterat våld för åren 2022-2023. Det innebär att den verksamhet som byggts upp och bedrivits inom ramen för Barnahus Fyrbodal de senaste åren, kan fortsätta. – Socialcheferna i Fyrbodal är eniga om att …

Läs mer

Vy över Strömstad

Näringslivet – ett år med Corona

12 maj, 2021

Den kommun i Fyrbodalsregionen som drabbats hårdast av Coronapandemins effekter är Strömstad. De näringar som drabbats hårdast i Fyrbodal är samma som i landet för övrigt, det vill säga besöksnäringen samt kreativa och kulturella näringar, KKN. Så här drygt ett år in i pandemin kan konstateras att även om Strömstad …

Läs mer

Knoppar på ett äppelträd

Nyheter från förbundsdirektionen

7 maj, 2021

Regional utveckling ur olika vinklar dominerade årets tredje möte med förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund. Den stora planerade laxodlingen i Sotenäs var första punkt på dagordningen. Direktionens ledamöter fick information om vilken påverkan en etablering i den storleken skulle få på Fyrbodalsregionen, bland annat när det gäller arbetstillfällen, befolkning och pendling. …

Läs mer

Förlängd svarstid: Enkät om kulturella och kreativa näringar

22 april, 2021

Din röst är viktig! Vi på Fyrbodals kommunalförbund är övertygade om att de kulturella och kreativa näringarna är helt centrala för vår delregions attraktivitet, för invånarnas livskvalitet och som motor för hållbar utveckling. Av den anledningen vill vi skapa en djupare förståelse för hur ni som är yrkesutövare inom dessa näringar …

Läs mer

Ny kraft till besöksnäringen

16 april, 2021

Hållbar besöksnäring i Väst är en satsning från Fyrbodals kommunalförbund som syftar till att ge stöd till den hårt drabbade besöksnäringen. Projektet ska bidra till företagens omställning, så att de kan nå nya marknader och målgrupper och skapa möjligheter för en hållbar turism och besöksnäring. Fyrbodals kommunalförbund håller ihop satsningen …

Läs mer

Några gymnasieelever i en skolsal.

Årets preliminära antagning till gymnasiet är klar

15 april, 2021

Den 15 april presenterades den preliminära antagningen till skolor inom Fyrbodals antagningsområde. 2 225 sökande har preliminärt antagits, varav 93 procent till sitt förstahandsval. Precis som de senast åren är de högskoleförberedande programmen de mest populära, i år toppar Ekonomiprogrammet. Av yrkesprogrammen är det Fordonsprogrammet som är mest populärt, följt …

Läs mer

Bilden föreställer en blommande krokus.

Nyheter från förbundsdirektionen

25 mars, 2021

Årets andra möte med förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har hållits. Bland annat godkändes årsredovisningen för 2020. Direktionen fick en rapport om läget när det gäller digitalisering i Fyrbodalsregionens medlemskommuner. Rapporten pekar på stora utmaningar framöver och att kapaciteten för att öka takten i digitaliseringen behöver öka, vilket exempelvis kan ske …

Läs mer

Elver och lärare i ett klassrum

Nytt projekt vill vidga barns tankar om framtida yrken

22 mars, 2021

Vad är det som påverkar våra yrkesval och hur kan skolan inspirera barn redan under de tidiga skolåren? I ett nystartat projekt ska Marcus Svensson på Högskolan Väst och Henrik Erlandsson på Hälsokällan utveckla verktyg som underlättar för lärarna att koppla undervisningen till olika studie- och yrkesval. – Forskning visar …

Läs mer

Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland

17 mars, 2021

I februari antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland som gäller tio år framåt. Den visar behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Strategin pekar ut riktningen för vårt gemensamma arbete och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?