Integrationssamverkan Fyrbodal

Projektet ”Integrationssamverkan Fyrbodal” leds av Eva Nilsson och Jeanette Karlsson. Projektet ska skapa förutsättningar för samverkan och samordning mellan kommunerna i Fyrbodal.

Fyrbodals kommunalförbund har fått i uppdrag av de 14 medlemskommunerna att skapa förutsättningar för samverkan kring integrationsarbetet. Målet med projektet Integrationssamverkan Fyrbodal är att skapa förutsättningar för samverkan och samordning på delregional nivå. Att i samverkan utveckla arbetssätt/strategier för att kunna genomföra tidigare och effektiva kvalitativa insatser som gynnar nyanländas framtida etablering.

 

Behovsanalys från de 14 kommunerna i Fyrbodal

För att få en aktuell behovsanalys från de 14 kommunerna i Fyrbodal har projektet genomfört en enkätundersökning. Nedan framgår vilka integrationsområden man ser är mest prioriterade i dagsläget. Nästa steg är att i dialog med kommunerna komma fram till hur man vill samarbeta och samverka i dessa frågor.

 

Nyheter

Integrationssamverkan Fyrbodal är inne i sin avslutningsfas

Projektet Integrationssamverkan Fyrbodal är inne i sin avslutningsfas. Projektets övergripande syfte har varit att öka samverkan och samordning på delregional nivå mellan exempelvis kommuner, myndigheter, organisationer och civilsamhället i Fyrbodalregionen för att barn och vuxna ska känna sig väl mottagna och snabbt blir inkluderade i samhället. Det andra målet är …

Läs mer

Webbinarium om civilsamhällets roll i integrationsarbetet

Ett digitalt möte för att samtala och informera om civilsamhällets roll i integrationsområdet genomfördes 9 oktober. Deltog gjorde tjänstepersoner från Fyrbodals kommunalförbund, ett antal fyrbodalskommuner, representanter från studieförbund, Svenska kyrkan, Rädda barnen, ÖK-ide Uddevalla och VG regionen. Ett flertal inspirerande initiativ och aktiviteter lyftes vid träffen. Dessutom fördes samtal om …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?