Integrationssamverkan Fyrbodal

Projektet ”Integrationssamverkan Fyrbodal” leds av Eva Nilsson och Jeanette Karlsson. Projektet ska skapa förutsättningar för samverkan och samordning mellan kommunerna i Fyrbodal.

Fyrbodals kommunalförbund har fått i uppdrag av de 14 medlemskommunerna att skapa förutsättningar för samverkan kring integrationsarbetet. Målet med projektet Integrationssamverkan Fyrbodal är att skapa förutsättningar för samverkan och samordning på delregional nivå. Att i samverkan utveckla arbetssätt/strategier för att kunna genomföra tidigare och effektiva kvalitativa insatser som gynnar nyanländas framtida etablering.

 

Behovsanalys från de 14 kommunerna i Fyrbodal

För att få en aktuell behovsanalys från de 14 kommunerna i Fyrbodal har projektet genomfört en enkätundersökning. Nedan framgår vilka integrationsområden man ser är mest prioriterade i dagsläget. Nästa steg är att i dialog med kommunerna komma fram till hur man vill samarbeta och samverka i dessa frågor.

 

Nyheter

Workshopdag – lagstyrda arbetet kring mottagande och integration

Integrationssamverkan i Fyrbodal bjöd in till workshopdag på Bohusläns museum. Dagens fokus var kring mottagande och integration. Diskussion kring samverkan och presentationer från inbjudna parter. Dagen inleddes med presentation kring projektet Integrationssamverkan Fyrbodal. Målet med projektet är att: Ökad samverkan och samordning på delregional nivå för att barn och vuxna …

Läs mer

Yalla Mellerud

I Mellerud möter vi Marie Pettersson på Yalla Mellerud. Hon jobbar på Coompanion i Fyrbodal som är en av tre ägare av Yalla Mellerud. Coompanion ansvarar bland annat för bokföring, kundkontakter, försäljning mm. Yalla Mellerud startade genom projektet Trappa Upp som var ett samverkansprojekt mellan Coompanion Sverige, Yalla Trappan i …

Läs mer

BIU (Blekinge Integrations- och Utbildningscenter)

BIU – ett AMIF finansierat nationellt projekt som erbjuder studiehandledning inom flera områden på 26 språk. Integrationsssamverkan i Fyrbodal höll ett digitalt informationsmöte den 28 augusti ihop med BIU. Henrik Lövgren, projektledare för BIU startade träffen med en kort bakgrund i vad nätverket Europeiska Migrations- och Integrationsnätet kan fylla för …

Läs mer

Kontaktpersoner

Eva Nilsson

Projektledare Integrationssamverkan i Fyrbodal
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4915-150x150.jpg

Jeanette Karlsson

Projektledare Integrationssamverkan i Fyrbodal
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4921-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?