Kronans kulturhus – en mötesplats med goda förutsättningar

Kronans kulturhus i Trollhättan är en verksamhet som skapar goda förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna för studier, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter och medborgarservice.

Kronans kulturhus är ett samarbete mellan fyra förvaltningar (Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Serviceförvaltningen). Här finns det ett bibliotek med bland annat språkcafé, kontor för medborgarservice, fritidsgård och en skola för elever i årskurs F-3.

Skolan var från början ämnad att vara för årskurserna F-9 men för att motverka segregation och förbättra skolresultat valde man att slussa vidare årskurserna 4-9 till andra skolor i Trollhättan. En positiv effekt av det som man ser är att det kommer barn och ungdomar och besöker fritidsgården från flera olika delar av Trollhättan, inte bara från Kronogården.

Fritidsgården som har öppet varje dag har tagit hjälp av ungdomar i 18-års åldern. Där de själva får ta på sig ansvar att planera och genomföra aktiviteter för de yngre ungdomarna som besöker fritidsgården. Sedan finns det även en rad andra aktiviteter och insatser som drivs på fritidsgården så som tjejgrupper, musikstudios, kreativa rum, människan bakom uniformen med mera.

Genom tvärsektoriell verksamhet skapa goda förutsättningar för barn, unga och vuxna i stadsdelen att ta del av ändamålsenlig verksamhet och funktionella lokaler för studier och kultur- och fritidsaktiviteter.” – Kulturhusets egna verksamhetsbeskrivning.

På språkcaféet kan man få hjälp att läsa och tala svenska tillsammans. För de som vill få kontakt med föreningsgemenskapen i Trollhättan finns det även en föreningslots på plats.

Framgångsfaktorer

En viktig del i verksamheten är att medarbetarna ska vara inlyssnande och lyhörda för medborgarnas vilja om hur det ska vara och på så sätt vidare utforma verksamheten. Kronan har också nära samarbete med andra kommunala verksamheter som även dom arbetar för ökad inkludering och integration.

Framgångsfaktorer som Kronans kulturhus själva listar är: samverkansavtalet mellan de fyra förvaltningarna, personalens kompetens inklusive språk- och kulturkompetenser, biblioteket som är hjärtat i Kronan och i området och en naturlig samlingsplats dit personer söker sig. En stabil arbetsgrupp och inarbetat system hos bland annat medborgarservicedelen.

Medborgarservice

Medborgarservice som är en hjälp till självhjälp för medborgare finns också i huset. De har fyra heltidsanställda med olika språkliga och kulturella bakgrunder och har möjlighet att ge service på flera olika språk. Servicen riktar sig till alla i samhället som har frågor rörande bland annat: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, bankärende, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, CSN, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och kontakter inom statlig-, privat- och offentlig sektor. En utmaning som de ofta ser hos sina besökare är digitaliseringen; förståelse för vilka tjänster man ska använda och just hur olika digitala verktyg (t.ex. Bank ID) fungerar. De ser att även fast det finns ett kontaktcenter i kommunen så är det ändå högtryck för medborgare att kontakta medborgarservicen.

För mer information om Kronans kulturhus – Kronan Kulturhus – Trollhättans stad (trollhattan.se)

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?