Art4all – konst och odling genom lek och kreativitet

Art4all – en ideell förening som på ett lekfullt och kreativt sätt får barnen på Badhusberget att utforska konst, odling och mat. 

Den idéburna sektorn fyller en viktig funktion i människors vardag. Inom den ryms mycket av den verksamhet som ger människor livskvalitet. Inom den idéburna sektorn utvecklas demokratin och idéer sprids. Den idéburna sektorn bidrar till såväl mångfald som integration. Ett lyckat exempel som leder till ökad integration och delaktighet för barn och familjer i Lysekil är Art4all:s verksamhet på Badhusberget.

Lokalt fokus

Genom bland annat konst, odling och mat får barnen i bostadsområdet Badhusberget i Lysekil en kreativ miljö att skapa tillsammans i. Bostadsområdet Badhusberget är högt beläget och erbjuder storslagen utsikt över kustlandskapet runt Lysekil. På Badhusberget ligger ett stort område med våningshus som byggdes på 1970-talet. Det ligger även en förskola och flera grönområden.

Det som från början var en liten verkstad där konstnären Susanne Beyer via kommunen bjöd in barn till workshops för kreativ konst har med åren växt och blivit en förening som arrangerar aktiviteter och workshops regelbundet. Föreningen Art4all bildades för att kunna möta barnens stora intresse av aktiviteterna.

 

Skapande verksamhet med låga trösklar

Många av barnen på Badhusberget har annan språklig och kulturell bakgrund än svensk och en del av föreningens syfte är att skapa möten mellan människor med olika bakgrunder. Det är inte en slump att föreningen har sina aktiviteter just på Badhusberget. En anledning är att det finns ett behov av att ha aktiviteter nära bostaden. ”Det måste vara enkelt och så låga trösklar som möjligt för att delta.” Susanne Beyer som är verksamhetsledare och varit med från första början belyser vikten av att det ska vara enkelt att delta och därför jobbar inte föreningen med medlemskap i sina aktiviteter. Alla barn är välkomna att delta i föreningens aktiviteter. Genom åren har föreningen haft en rad olika konstnärer, performansartister och slöjdare, som kommit och hållit workshops med barnen och barnfamiljerna. Det har varit dans, teater, parader, verkstäder, keramik med mera. Till föreningen hör också en studiolägenhet som ligger i ett av bostadshusen på Badhusberget. Där kan barnen , måla, skulptera, mala mjöl, baka, tälja, tova med mera. Utanför lokalen finns en odlingsyta där de tillsammans bland annat sätter potatis, odlar kryddor och blommor. Även en större odlingslott finns inom verksamheten och ligger en bit ifrån Badhusberget. Där odlas vinbär, bönor, squash och inte minst blommor för pollinerare. När det är säsong arrangeras det vinbärsplockning och syltkokning, samt äppelplockning och mustning. Barnen är också med vid försäljningen av de färdiga produkterna från frukten och bären. De insamlade pengarna har bland annat gått till simskoleavgifter för barnen.

Susanne Beyer

 

”Det är finliret som är grejen”

Framgångsfaktorerna i verksamheten är just de låga trösklarna för deltagande samt det viktiga relationsbyggandet till individerna. ”Det är finliret som är grejen.” förklarar Susanne Beyer och menar att det handlar mycket om att känna av varje situation och individ och sakta bygga upp ett förtroende. Efter många år av verksamhet känner de flesta på Badhusberget till både föreningen och de personer som arbetar inom föreningens aktiviteter. Det skapar trygghet och tillit och är av stor vikt både för barnens och föräldrarnas deltagande.

 

 

Finansiering och framtid

Verksamheten finansierades initialt av socialtjänsten och det kommunala bostadsbolaget LysekilsBostäder som äger fastigheterna på Badhusberget. Då var en person timanställd för att utföra aktiviteterna och föreningslokalen uppläts av LysekilsBostäder. Förutsättningarna för finansiering har förändrats med åren och föreningen bildades för att kunna söka projektmedel och fortsätta verksamheten. Sedan 2014 har föreningen fått bidrag från Kulturrådet, Ideell Kulturallians, Thordénstiftelsen, Västra Götalandsregionen och Helge Ax:son Johanssons stiftelse. Även om verksamheten alltid varit högt uppskattad av deltagare och kommunen har det varit svårt att få till en långsiktig stabilitet av ekonomiska medel. Under covid-19åren har Art4all fått avgörande stöd av Statens kulturråd, som under denna tid helt finansierat verksamheten. Föreningen är tacksam för kulturrådets stöd eftersom det varit avgörande för föreningens arbete under de senaste åren. Under 2023 och 2024 har föreningen fått bidrag från Ideell kulturallians och Thordénstiftelsen, för enskilda projekt. Susanne förklarar att ”Det som skulle behövas är ett långsiktigt verksamhetsstöd eftersom vi inte har de personella resurser som krävs för de omfattande projektansökningsprocesserna”. Hon belyser också att meningsfullhet och glädje är föreningens motor och att de har tillit till att den finansiella situationen löser sig på bästa sätt.

För att läsa mera eller för kontakt med föreningen gå till deras hemsida, klicka här

Länkar till de olika organisationer och myndigheter projektmedel kommit från:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?