Integrationssamverkan Fyrbodal är inne i sin avslutningsfas

31 oktober, 2023

Projektet Integrationssamverkan Fyrbodal är inne i sin avslutningsfas. Projektets övergripande syfte har varit att öka samverkan och samordning på delregional nivå mellan exempelvis kommuner, myndigheter, organisationer och civilsamhället i Fyrbodalregionen för att barn och vuxna ska känna sig väl mottagna och snabbt blir inkluderade i samhället. Det andra målet är …

Läs mer

Webbinarium om civilsamhällets roll i integrationsarbetet

13 oktober, 2023

Ett digitalt möte för att samtala och informera om civilsamhällets roll i integrationsområdet genomfördes 9 oktober. Deltog gjorde tjänstepersoner från Fyrbodals kommunalförbund, ett antal fyrbodalskommuner, representanter från studieförbund, Svenska kyrkan, Rädda barnen, ÖK-ide Uddevalla och VG regionen. Ett flertal inspirerande initiativ och aktiviteter lyftes vid träffen. Dessutom fördes samtal om …

Läs mer

Workshopdag – lagstyrda arbetet kring mottagande och integration

27 september, 2023

Integrationssamverkan i Fyrbodal bjöd in till workshopdag på Bohusläns museum. Dagens fokus var kring mottagande och integration. Diskussion kring samverkan och presentationer från inbjudna parter. Dagen inleddes med presentation kring projektet Integrationssamverkan Fyrbodal. Målet med projektet är att: Ökad samverkan och samordning på delregional nivå för att barn och vuxna …

Läs mer

Yalla Mellerud

19 september, 2023

I Mellerud möter vi Marie Pettersson på Yalla Mellerud. Hon jobbar på Coompanion i Fyrbodal som är en av tre ägare av Yalla Mellerud. Coompanion ansvarar bland annat för bokföring, kundkontakter, försäljning mm. Yalla Mellerud startade genom projektet Trappa Upp som var ett samverkansprojekt mellan Coompanion Sverige, Yalla Trappan i …

Läs mer

BIU (Blekinge Integrations- och Utbildningscenter)

29 augusti, 2023

BIU – ett AMIF finansierat nationellt projekt som erbjuder studiehandledning inom flera områden på 26 språk. Integrationsssamverkan i Fyrbodal höll ett digitalt informationsmöte den 28 augusti ihop med BIU. Henrik Lövgren, projektledare för BIU startade träffen med en kort bakgrund i vad nätverket Europeiska Migrations- och Integrationsnätet kan fylla för …

Läs mer

Tips på webbinarium

8 augusti, 2023

Integration och utbildning utifrån Vetenskapsrådets forskningsöversikt – webbinarium. I det här webbinariet samtalar Skolverket om lärdomar som kan dras av rapporten Integration och utbildning – en forskningsöversikt. Vad säger forskningen om integration i grund- och gymnasieskolan? Läs mer här!

Läs mer

Aktuellt ny utlysning från ESF

24 juli, 2023

Aktuellt Nu öppnar Fast-Care utlysningen. Den första utlysningen inom det nya programområdet Fast-Care är nu öppen. Syftet är att stötta ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet så att de kan komma i arbete och bli socialt delaktiga medan de vistas i Sverige. För mer info se Medel att söka.

Läs mer

Art4all – konst och odling genom lek och kreativitet

5 juli, 2023

Art4all – en ideell förening som på ett lekfullt och kreativt sätt får barnen på Badhusberget att utforska konst, odling och mat.  Den idéburna sektorn fyller en viktig funktion i människors vardag. Inom den ryms mycket av den verksamhet som ger människor livskvalitet. Inom den idéburna sektorn utvecklas demokratin och …

Läs mer

Exteriör på Restad gård som visar en röd tegelbyggnad med hörntorn.

Restad gård – en meningsfull vardag

1 juni, 2023

Nyanländas väg mot inkludering, integration och delaktighet kan börja redan under asyltiden eller tiden i ett flyktingläger innan vidarebosättning till Sverige sker.   På Restad Gård erbjuds en meningsfull vardag för asylsökande. På området erbjuds från första dagen möjlighet att skriva in sig på verksamhetens skola Kunskapenshus. Asylboende får under …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?