Integrationssamverkan Fyrbodal är inne i sin avslutningsfas

Projektet Integrationssamverkan Fyrbodal är inne i sin avslutningsfas. Projektets övergripande syfte har varit att öka samverkan och samordning på delregional nivå mellan exempelvis kommuner, myndigheter, organisationer och civilsamhället i Fyrbodalregionen för att barn och vuxna ska känna sig väl mottagna och snabbt blir inkluderade i samhället.

Det andra målet är att under projekttiden ta fram förslag på hur samordningen kring integrationsfrågorna i Fyrbodal kan fortsätta efter projektets slut.

Projektets slutsats är att det finns ett behov av att etablera en långsiktig samordning och samverkan kring de här frågorna i vår delregion för att stärka kapaciteten och effektiviteten ute i kommunerna. Kommunerna efterfrågar en funktion som arbetar för fortsatt samverkan mellan kommuner, andra organisationer, statliga aktörer och med civilsamhället och som erbjuder vägledning och rådgivning i migrations- och integrationsfrågor.

Ett förslag om en Fyrbodalsgemensam 15% utvecklingsledare samt 5% kommunikatör är skickat på remiss till medlemskommunerna för politiskt beslut. Beslut från kommunerna inkommer senast 22 december.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?