Projektet Steget vidare – en fullträff i att stötta utrikesfödda till sysselsättning

Vad är då framgångsfaktorerna i det här projektet? Kerstin Carlsson som är projektledare sedan starten 2017 berättar att det handlar om tydlighet och individfokus. “När jag håller förberedande utbildningar kring arbete inom vården är jag tydlig med vad som förväntas när det gäller arbetsuppgifterna men även vad som gäller med klädsel och förhållningssätt.”

Kerstin berättar också att kontaktnätet som byggts upp med arbetsgivare är oerhört viktigt. Lokalkännedom och goda relationer gör att det här projektet lyckas så bra som det gör. Cirka 1000 individer har deltagit sedan starten och ungefär 600 är i arbete eller studier. Genom projektets arbetsförberedande aktiviteter får individerna god kännedom om vad som väntar ute på arbetsmarknaden. Genom att utgå från individens förutsättningar och det nätverk av arbetsgivare som byggts upp matchas individer mot de behov som finns ute i verksamheterna eller mot studier. Det handlar oftast om antingen praktikplats, anställning med lönestöd från Arbetsförmedlingen, timanställning eller någon yrkesutbildning. Men även universitetsutbildningar och tillsvidareanställningar förekommer.

Projektet är en förlängning av grundprojektet Steget före som startade 2017. Båda projekten handlar om att öka integration genom att stötta utrikesfödda i processen till sysselsättning och delaktighet i samhället. Projektet ägs av den ideella föreningen Framtidsbygder. Framtidsbygder arbetar med landsbygdsutveckling i Dalsland (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Åmål, Mellerud och delar av Vänersborgs kommun), Årjängs kommun samt Munkedals kommun. Det gör de genom att dela ut projektstöd via Leader-metoden. Föreningen Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal består av en styrelse och ett operativt kansli. Arbete sker utifrån Leader-metoden, där de är med och delar ut projektstöd till satsningar i sitt verksamhetsområde. För att läsa mer om Leader Framtidsbygder klicka på länken här.

Inom projektet Steget vidare samarbetar sju av de åtta kommunerna (Åmål har valt att satsa på eget projekt inom integration) och arbetsmarknadsenhetschefer från de åtta kommunerna är styrgrupp för projektet. Samverkan i projektet sker också med det lokala föreningslivet och näringslivet. Projektledaren Kerstin Carlsson är i grunden lärare och har under projekttiden arbetat fram olika kortare utbildningar för att individer ska har så goda förutsättningar som möjligt när de kommer ut på arbetsplatsen. Vården är ett område som Kerstin arbetat mycket med bland annat genom förberedande utbildning både kring arbetsuppgifterna men även kring läkemedelsdelegering. “Det spelar ingen roll hur många jag utbildar för vården, de skriker efter fler personer hela tiden.” Utbildningar för introduktion riktade mot sektorerna industri, lantbruk och handel har också framtagits.

”- Jag har lärt mig massor på de här 4 åren som jag arbetat på Nuntorp” säger Sadiya. ”Jag har blivit mycket bättre på att prata och förstå svenska och jag har också lärt mig om hur det fungerar på svenska arbetsplatser. Min arbetsgivare är mycket bra, förklarar saker på ett bra sätt och hjälper mig med många olika saker”

Projektet har nu ca ett år kvar och förhoppningen är att arbetet ska kunna fortsätta även när projektet tar slut. Hur är ännu oklart men dialog med kommuner och andra aktörer pågår.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?