Nya mötesplatser för integration och inkludering i Tanumshede och Fjällbacka 

Den 7 november öppnade två nya mötesplatser i Tanums kommun, vilka har ett tydligt fokus på integration och inkludering.

Den som behöver stöd med det svenska språket och i frågor om arbete eller föreningsliv är välkommen. Mötesplatserna besöks av bland annat ukrainska flyktingar, kvotflyktingar, SFI-studenter samt föräldralediga och deras barn. Även personer från andra kommuner väljer att besöka mötesplatserna som hittills haft mer än 1200 besök sedan uppstarten. Mötesplatserna, som finns i både Tanumshede och Fjällbacka, kommer att hålla öppet till slutet av 2023. Projektet drivs av Tanums kommun med stöd av länsstyrelsen Västra Götaland och tillsammans med flera samarbetspartner.  

Kommunstyrelsen i Tanum har beslutat att fortsätta finansiera Mötesplats Tanumshede och Fjällbacka i ytterligare ett år (30 november 2023).

Bakgrund

Bakgrund till det här projektet är att erbjuda nyanlända språkliga och praktiska verktyg för att så snabbt som möjligt kunna orientera sig i det nya samhället. Projektet drivs av Flykting- och integrationsenheten som ligger inom kommunens omsorgsförvaltning. Projektledare är Hannes Gustafsson i samarbete med språkstödjaren Yuliia Marjan.  

Bygger goda relationer  

Mötesplatserna syftar till att motverka en språklig, social och fysisk isolering i ett tidigt skede av ett mottagande genom att erbjuda språkundervisning och stöd i samhällsfrågor direkt. Projektet är extra värdefullt för nyanlända som inte har rätt till SFI (ukrainare och asylsökande) eller för de som väntar på att få ett personnummer innan de får börja läsa på SFI, vilket kan ta flera månader. Undervisningsmetoden som Hannes och Yuliia valt att använda är en metod utvecklad av ett företag som heter Sotospeak, för att främja en snabb språkprogression. 

Mötesplats Tanumshede och Fjällbacka tillhandahåller en fysisk plats där nya liksom gamla kommuninvånare kan träffas, utbyta idéer och stärka sociala band, vilket i slutändan ökar chanserna för en framgångsrik integration. 

Hannes och Yuliia lägger stor vikt vid att bygga goda relationer med besökarna, för att mötesplatsen ska ha en välkomnande atmosfär. Många nyanlända tycker att det är svårt att få vänner och har visat stor tacksamhet till att kunna komma till en öppen och välkomnade mötesplats där man kan träffa andra människor. 

Föreningsrelaterade och arbetsförberedande aktiviteter

Många av de nyanlända uttrycker att de behöver hjälp med språkträning, men även hjälp med att kontakta föreningar och att komma ut på arbetsmarknaden. Hittills har mötesplatserna genererat 16 CV, 17 personliga brev och 23 sökta jobb. Deltagare har fått intervjuträning, och träning i hur man söker jobb online. Mötesplatsen har även haft besök av Tanum kommuns näringslivsutvecklare som informerade om en kommande jobbmässa. Utöver arbetsrelaterade aktiviteter organiserar Hannes och Yuliia kulturella aktiviteter och utflykter. De har bland annat deltagit i föreläsningar anordnade av SFI, besökt Tanums kyrka och fritidsbanken samt fått besök av Kämpersviks Ukuleleorkester.  

Språkkompis

En annan viktig del av projektet syftar till att skapa förutsättningar för möten mellan kommuninvånare med olika bakgrund och erfarenheter. Mötesplatserna har regelbundna besök av frivilliga som kommer och hjälper deltagare med språket eller andra frågor. För frågor om projektet och mötesplatserna kontakta Hannes Gustafsson, 0525-184 64, hannes.gustafsson@tanum.se 

Du hittar mötesplatserna på adresserna nedan: 

  • Fjällbacka Biblioteket, Fjällbacka service, Nestorsvägen 2. 

Öppettider: måndag och torsdag klockan 10–12 och 13-15.30  

  • Tanumshede ABF:s lokal, Affärsvägen 6.  

Öppettider: tisdag, onsdag och fredag klockan 10–12 och 13-15.30  

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?