Dokumentation om Grön tillväxt trä – rethinking wood!

Grön tillväxt trä – rethinking wood har under några intensiva år erbjudit studiebesök till uppförda och pågående träbyggnationer, föreläsningar och seminarier om att bygga i trä, workshops för att ta fram träbyggnadsstrategier, nätverksträffar med mera. Vi riktar oss till politiker och tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag – byggföretag, entreprenörer, arkitekter med flera.

Här nedan finner du dokumentation från några arrangemang de senaste åren.

Se en kort film om Rethinking Wood – länk till Youtube.

Magasin och rapporter om framtidstro och träbyggande

Magasinet We are rethinking wood!

I magasinet We are rethinking wood! med både svenska och norska avsändare kan du läsa reportage och fakta som lyfter fram satsningarna på att utveckla hållbart byggande i trä och cirkulär bioekonomi.   

Läs magasinet på www.rethinkingwood.se
eller beställ tryckt version från karin.stenlund@fyrbodal.se

Två rapporter har tagits fram, där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. Företagen pekar på hur den gemensamma marknaden kan stärkas ytterligare och lyfter fram argument för varför fler företag borde etablera verksamhet i den norsk-svenska regionen. 

Rapporten Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation – Sverige och Norge 

Rapporten Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen – Intervjuer med företag i gränsregionen före och efter coronapandemins utbrott

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?