Grön tillväxt trä – rethinking wood!

Rethinking wood - bilder på byggnader, byggprocess, möbler och skog

Rethinking wood är ett samarbete för att främja användningen av trä inom byggnation och att företag inom träbyggnation utvecklas och etableras.

Fokus på trä och hållbarhet

I tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg främjar vi användningen av trä och att företag som arbetar med trä ska utvecklas och etableras. Här finns ett mycket stort kunnande inom byggnation, design, möbler, annan inredning, pappersmassa, textil, bränsle och mycket mer. Allt med träfibern i centrum och hållbarhet i fokus.

Magasin och rapporter om framtidstro och träbyggande

Magasinet We are rethinking wood!

I magasinet We are rethinking wood! med både svenska och norska avsändare kan du läsa reportage och fakta som lyfter fram satsningarna på att utveckla hållbart byggande i trä och cirkulär bioekonomi.   

Läs magasinet på www.rethinkingwood.se
eller beställ tryckt version från karin.stenlund@fyrbodal.se

Två rapporter har tagits fram, där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. Företagen pekar på hur den gemensamma marknaden kan stärkas ytterligare och lyfter fram argument för varför fler företag borde etablera verksamhet i den norsk-svenska regionen. 

Rapporten Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation – Sverige och Norge 

Rapporten Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen – Intervjuer med företag i gränsregionen före och efter coronapandemins utbrott

 

Norsk-svenskt samarbete

Rethinking wood! är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid, där följande parter ingår:

Ekonomiskt stöd för satsningen kommer från Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Östfold och Östfolds Fylkeskommune.

Se en kort film om Rethinking Wood – länk till Youtube.

Parter som ingår i rethinking wood - loggor: Svinesundskommittén, Viken Fylkeskommune, Fyrbodals kommunalförbund, Position Väst, Västra Götalandsregionen och Interreg Sverige-Norge.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?