RSS

eHälsa

eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som s​yftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslusfattare. Satsningen är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan.

eHälsa samordnas via VästKom för kommunerna i Västra Götaland.

Västkom är den gemensamma organisationen som håller samman arbetet. Tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund, Boråsregionen och Göteborgsregionen arbetar Fyrbodal med att stärka och skapa förutsättningar för en effektiv utveckling kring eHälsa.

Kommunerna har kommit olika långt inom området samtidigt som ambitionerna och förutsättningarna skiljer sig. I Fyrbodal finns ett nätverk för kommunernas eHälsokontaktpersoner och ett nätverk för trygghetslarm. Genom att samverka på kommunernas villkor och möjligheter kan kommunerna tillsammans skapa förutsättningar för en ökad utveckling.

Inom området finns också GITS, gemensam IT samordningsfunktion. GITS uppdrag är att samordna funktioner/tjänster vilka gemensamt krävs för en bra och funktionell samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.


Kontakt

eSamordnare
Sara Herrman
Telefon:
Mobil:
E-post: sara.herrman@fyrbodal.se

Nyheter från Västkom

Dokument och hemsidor

Senast ändrad: 2016-02-05 Uppdaterad av: Siv Torstensson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776