Tillverka i trä

Projektet Tillverka i trä innebär en satsning på 19 miljoner kronor för att skapa en testmiljö och ett utvecklingscentrum för industriell trätillverkning i Västra Götaland.

Fyrbodals kommunalförbund är en av initiativtagarna till projektet och har i flera år arbetat med hållbar utveckling kopplat till affärsmöjligheter, bland annat när det gäller skogsbruk och träindustri. Du huvudsakliga finansiärerna är EU, genom Tillväxtverket, och Västra Götalandsregionen.

– Projektet innebär att vi kan ta ett stort steg framåt när det gäller våra satsningar på att bygga och tillverka i trä. Ett ökat användande av trä skapar bättre förutsättningar för företagande och nya arbetstillfällen i Fyrbodalregionen, säger Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund.

Stor utvecklingspotential

Det finns en stor utvecklingspotential i att tillverka i trä. Till exempel står i dag flerbostadsbyggandet i trä för cirka tio procent av all nybyggnation, och behovet av att ersätta betong med mer klimatvänliga träkonstruktioner ökar stadigt. Samtidigt är det en stor utmaning för företagen att ställa om och följa den snabba utvecklingen.

Den nya testmiljön som nu ska byggas upp kommer att ligga i Produktionstekniskt centrum, PTC, på Innovatumområdet i Trollhättan där Högskolan Väst blir en aktiv part, samt vid Stenebyskolan i Dals Långed. Ambitionen är att samverka nationellt med andra utvecklingscentrum inom träbranschen för att kunna stärka varandra.

Fokus i Trämanufaktur-projektet ligger på tillverkningsprocesser och datorstödd produktion. Här kommer kunskap och erfarenheter att utbytas direkt mellan företag och forskningsaktörer. Deltagarna ska även erbjudas olika kunskapshöjande aktiviteter och ett brett nätverk.

Projektets mål

Projektets övergripande mål är att i Västra Götaland etablera en internationellt erkänd test- och demonstrationsmiljö för stärkt konkurrensförmåga där företag inom trämanufaktur tillsammans med akademin driver utvecklingsarbeten som leder till innovation, hållbar produktion och affärsutveckling samt attraherar extern forsknings- och utvecklingsfinansiering.

Projektets syfte

  • Ökad konkurrenskraft hos trätillverkande företag och deras system- och utrustningsleverantörer genom samverkan inom automation och digitalisering mellan akademi och näringsliv.
  • Stärkt innovationskraft inom produktutveckling för inredningsindustrin, genom bättre kommunikation mellan designer och producenter med hjälp av digital ny teknik.
  • Ökad samverkan mellan partnerskapet i projektet och relevanta utvecklingsaktörer inom och utanför regionen.
  • Etablering av regional nod som ska utgöra ett kompetenscentrum inom industriell trämanufaktur.
  • Motsvara skogsnäringens forskningsagendas prioritering av forskning för att öka det industriella träbyggandet genom utveckling av automation samt digitalisering.

Målgrupper

Projektets primära målgrupper är företag verksamma inom trämanufaktur och dess leverantörer av utrustningar, system och tjänster, inklusive design-, arkitekt- och digitaliseringskonsulter). Leverantörsgruppen är viktig dels för att utvecklingen av de tillverkande företagens produktionssystem ska bli framgångsrik, men också för att de i sig står för en viktig verksamhet med goda exportmöjligheter. Sekundära målgrupper är byggentreprenörer, upphandlande organisationer,
konstruktionsföretag, branschorganisationer, samt organisationer riktade mot utbildning och forskning.

Kontaktpersoner

Tobias Källqvist

Miljö- och klimatstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/tobias-kallqvist-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?