Samverkansplattform biomarina näringar

Samverkan för en växande blå näring

Havets resurser kan vara en källa till hållbara och hälsosamma livsmedel, biologiska substanser samt nya biobaserade material och bränslen. Västsverige har redan en stor del av landets befintliga marina företagande, här finns en god grund att bygga vidare på och stötta framväxten av nya företag och affärsidéer.

Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och livsmedel från havet. Även deltagare från akademi, innovationsstödsaktörer och andra organisationer som verkar för utvecklingen av nya biomarina näringar ingår i projektet.

Målsättningen är att skapa en struktur för samverkan och kunskapsöverföring mellan de olika aktörerna utifrån från identifierade behov bland små- och medelstora företag i branschen. Projektet kommer därför att genomföra en mängd olika aktiviteter för att samordna, komplettera och utveckla kunskap och infrastruktur för stärkt affärsutveckling, innovations- och konkurrenskraft.

Inom projektet kommer också två testbäddsmiljöer att etableras. En som gör det möjligt att testa metoder för påväxt i havet, så kallad anti-fouling. Den andra testbädden är ett marint bioraffinaderi för att bättre dra nytta av restströmmar från till exempel sjömatsproduktion. För att bygga upp den biomarina industrin behövs att hela kedjan från hav till produkt ses över och här kan nya företagsetableringar bli aktuella.

På sikt ska det biomarina näringslivet växa och få betydligt ökad innovations- och konkurrenskraft. Fler hållbara produkter, tjänster och arbetstillfällen realiseras genom innovativa affärsmodeller, etableringar och investeringar, samt genom att företag får ökade möjligheter att växa såväl nationellt som internationellt. Utvecklingen ger därmed positiva effekter för såväl ekonomisk och social som ekologisk hållbarhet och bidrar till att positionera Västra Götaland som en ledande maritim region i Europa.

 

Finansiärer

Kontaktpersoner

Jenni Hagman

Företagsetableringsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0704-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?