Träff för näringslivsnätverket med nytt förstärkt team

Fyrbodals näringslivsnätverk samlades på plats i Innovatum. Nytt för nätverket var att Sofia Jessen nu är sammanhållande för näringslivsnätverket och att de fysiska träffarna kombinerar nätverksträffen med etableringsnätverkets möte (Position Väst). På agendan stod näringslivs-, energi och etableringsfrågor.

Det nya teamet är nu förstärkt av näringslivsstrateg Sofia Jessen ochutvecklingsledare Lina Gustavsson. Christel Thuresson är nu både strateg för näringsliv och arbetar till största del med olika projekt inom elförsörjning. Tillsammans med företagsetableringsstrategerna Jenni Hagman och Reneé Daun på Position Väst anordnade de denna heldag för kommunernas näringslivs- och etableringsnätverk.

Status på Business Region Väst togs upp. Där det blir en kraftsamling kring förbundets samlade näringslivsarbete och företagsetableringar. Med fokus på företagen som målgrupp. Ny hemsida och varumärke kommer tas fram.

Nytt från Fyrbodal: ett axplock

  • Miljö och klimat: Textilinsamling och matavfall diskuteras, klimatredovisningsverktyg och biosfär Dalsland och Bohuslän.
  • Kultur: Ett stormöte i Gbg kring KKB, kreativa och kulturella branscher. Här finns arbete att göra för att stärka företagen och nyföretagandet.
  • Kompetensförsörjning: Fenixz utbildningar för kommuner har dragit i gång samt
  • Infrastruktur och kollektivtrafik: Position paper om 45an, inspel regional plan ska tas fram och delregionallt inriktningsdokument för transportinfrastruktur planeras.

Ny utlysning av DRUM-medel till projekt sker före sommaren. Processen digitaliseras och förenklas.

Energi

Under förmiddagen berättade Christel om Fyrbodals elektrifieringsuppdrag och inbjudna gäster för projektet Förnybart i Väst. Projektets syfte är att främja ökade investeringar och nyttja förnybar energi i små och medelstora företag i Västra Götaland. Christel berättade vidare om Fyrbodals samlade arbete kring energifrågor så som en potentialstudie och energinätverket och den 20 augusti sker en energidag i Trollhättan.

Position Väst

Från Position Väst presenterades aktuella etableringar och vad som är på gång hos dem.. En dragning om projektet Västsvenska etableringar för grön omställning och aktivitetsplan under 2024 presenterades också. Bland annat arbetas det aktivt med kartläggning av textilvärdekedjan samt en analys av privatägd mark som kan vara aktuell som verksamhetsmark i varje kommun.

 

Kontaktpersoner

Sofia Jessen

Näringslivsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/03/sofia_jessen_webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?