Empati går att träna! – våldsprevention för de allra yngsta barnen

I det fjärde avsnittet i Fyrbodalspodden En uppväxt fri från våld möter vi Rita Svensson, som är rektor och Johanna Phil Nanderöd, som är förskolelärare i Uddevalla. De berättar hur de arbetar med våldsförebyggande insatser för de allra yngsta barnen i utbildningssystemet. Förskolan är ofta den första arenan utanför hemmet där barn möter andra barn och hittar sin roll tillsammans med andra. Redan tidigt kan barn upptäcka att det går att använda sin styrka, sin kropp, för att få sin vilja igenom. Rita och Johanna berättar i programmet:

”Redan ett mycket litet barn kan märka att det går att vara kroppsligt hotfull och skrämmas för att tillexempel ta ifrån någon en leksak. Genom att göra så det andra barnet blir lite rädd upptäcker man att det går att få makt.”

Att då finnas där som vuxen och hjälpa båda barnen, både den som skrämmer och den som blir rädd, att ta till andra strategier, är själva grunden i att bryta ett beteende som leder till mer våld. Barnen tränas genom den vuxnes närvaro i att förstå både sig själv och andra.

Rita och Johanna beskriver ett pedagogiskt genomtänkt sätt att arbeta som stärker varje barns självkänsla och förmåga att utrycka sin identitet och vilja samtidigt som man lär sig att inte bara se till sitt eget intresse, utan reflekterar och bryr sig om hur andra har det och känner. På så sätt utvecklas en samtyckeskultur på förskolan. Ett förhållningssätt som när det grundläggs tidigt gör stor nytta vidare i livet. Rita och Johanna beskriver hur detta arbetssätt även inkluderar föräldrarna och inte minst sig själva. 

”Man blir förändrad på ett fint sätt, inte bara som pedagog, utan som människa genom att arbeta på det här sättet,” säger de.

 

Lyssna på avsnittet, klicka här

 

 

Kontaktpersoner

Jessica Svensson

Projektledare Våldsprevention förskola - skola
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/jessica_svensson-150x150.jpg

Siren Linde

Projektledare Våldsprevention förskola - skola
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/09/siren_linde_webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?