Efter Fyrbodals debattartikel: E45 debatterades i riksdagen

Fyrbodals 14 kommuner har gemensamt tagit ställning för en snabb utbyggnad av E45 i debatten. I fredags togs frågan upp i riksdagen.Det var riksdagsledamot Mats Wiking från Trollhättan som debatterade frågan med infrastrukturminister Andreas Carlson. I interpellationsdebatten framförde Wiking bland annat det faktum att fyra personer omkommit och fyra skadats allvarligt i trafikolyckor de senaste två åren på vägsträckan.

Infrastrukturministern höll med Wiking om vägsträckans farlighet och tog även själv upp en del exempel på brister på sträckan.

”Två platser som noterats som särskilt trafikfarliga är korsningen mellan Tånvägen och E45:an samt utfarterna vid Nuntorp. Vid dessa korsningar och vid korsningar utan vänstersvängskörfält och med stor andel svängande fordon finns det risk för att bilarna blir stående i väntan på mötande trafik.”

Vidare påpekade han att vägsträckan inte varit med i den nationella infrastrukturplanen för 2022-2033. Han kunde inte ge några besked om när i tid den aktuella vägsträckan kan åtgärdas.

”Jag kan inte föregripa åtgärdsplaneringen och de beslut som kommer att följa av de beslut som riksdagen kommer att fatta. Det är ju först i höst som riksdagen fattar beslut om inriktningen och ramens storlek. Därefter får Trafikverket uppdraget att ta fram förslag på en ny nationell plan,” säger han.

Se hela debatten här.

Förbundsordförande Peter Eriksson är positiv till att frågan om E45 lyfts i riksdagen:

”Det är ju precis dit vi vill komma och att vi får genomslag för våra idéer. Det är viktigt att vi driver de här frågorna på en delregional nivå, en regional nivå i Västra Götaland men också att vi driver dem på riksnivå. Det är väldigt positivt för oss att vi fått upp frågan även på riksdagsdebatten.”

Också förbundsdirektör Anna Lärk Ståhlberg är positiv.

”Jag tycker att det är bra att infrastrukturministern är tydlig med hur urvalsprocessen går till och att han i sitt anförande betonar de principer som ligger till grund för prioriteringen av objekt i den nationella planen. Det är tydligt att han känner till sträckan och de brister som råder på vägen. Min förhoppning är att inspelet som Västra Götalandsregionen har gjort i sitt remissvar till nationell plan kan leda till att den mest olycksdrabbade sträckan av E45:an åtgärdas.”

Kontaktpersoner

Andreas Borg

Kommunikationsansvarig
Telefon:0522-440827
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0678-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?