Så ska laddinfrastrukturen bli bättre

Vad behövs för att etablera en ändamålsenlig laddinfrastruktur? Samverkan på både regional och delregional nivå är några av svaren. Fyrbodals kommunalförbund var en av de aktörer som blev inbjudna till ett webbinarie för att prata om hur förbundet arbetat kring laddinfrastruktur. Webbinariet, som hölls av 2030-sekretariatet, anordnades med syfte att röja hinder för transportsektorns elektrifiering och öka samverkan mellan berörda aktörer och myndigheter. Seminariet var en summering av de inspel som tagits emot under våren genom tre workshops i södra, mellersta och norra Sverige. Sammanlagt har 200 deltagare bidragit med insikter kring behov, ansvar och lösningar för att tillmötesgå lokala behov från såväl företag som privatpersoner.

Vad har man kommit fram till?

”Det behövs mer dialog och samordning på regional och lokal nivå i frågan om utbyggnad av laddinfrastruktur. Kommunerna, regionerna, stat och myndigheter har en viktig roll i detta men frågan är vilken. Man ser att det är viktigt att samordna frågorna så att inte varje kommun ska arbeta själva med frågan, säger Angelica Rennerfelt, Fyrbodals kommunalförbund, som var en av de som deltog.

Utifrån Fyrbodals perspektiv efterlyser hon mer regional samordning. Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som jobbar tillsammans i den här frågan, har på delregional nivå kunnat agera samordnare.

”Det har vi sett givit ett stort mervärde för våra kommuner. Men det som saknas är en regional åtgärd som kan visualisera hur man vill att den sammanhängande laddinfrastrukturen ska se ut i framtiden för hela Västra Götaland.”

Detta är viktigt för att undvika under- och överetablering av laddare i våra enskilda kommuner. ”Det är även viktigt att i en gemensam bild ta med nätkapacitetsfrågan, speciellt när vi ska säkra publik snabbladdning för tyngre fordon.”

Vad tar du med dig från webbinariet?

”Det vi tar med oss är bland annat bekräftelsen i att kommunens viktigaste roll i den här frågan är som samordnare och möjliggörare snarare än utbyggare av laddinfrastruktur. Sedan blir jag optimistisk av att höra att Energimyndigheten, som har samordningsuppdraget för laddinfrastruktur, vill arbeta mer med sin roll för att kunna ge rätt stöd, men också arbeta för att bättre nå ut med information till berörda. Jag hoppas att Energimyndigheten kan driva på för en ökad regional och lokal samordning.”

 

Kontaktpersoner

Angelica Rennerfelt

Projektledare GreenFleets
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/angelica-rennerfelt-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?