Årets utlysning för utvecklingsmedel är öppen

Idag, den 20 maj, öppnar Fyrbodals kommunalförbund upp för utlysning av projektmedel för 2025. Utlysningen är öppen fram till den 23 augusti.Det handlar om utlysning av utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Fyrbodal.”Utlysningen vänder sig till aktörer som ser att de kan bidra till de målsättningar som återfinns i bland annat den regionala utvecklingsstrategin, kulturstrategin eller kommunalförbundets verksamhetsplan kan söka ekonomiskt stöd för att i projektform arbeta med detta,” säger Michael Johansson, chef för Regional utveckling.

Det nya i årets utlysning är att utlysningen öppnar i god tid innan sommaren så sökanden har goda möjligheter innan semestrarna att arbeta med sina ansökningar.

”Det innebär också att vi stänger ansökan tidigare än förra året. Vår ambition med detta är att tidigare än förra året kunna ge besked om man beviljats medel eller ej i syfte att underlätta aktörernas planering av sin verksamhet.”

Ambitionen är att projekten ska åstadkomma effekter i hela delregionen och den gemensamma nyttan för Fyrbodal är vägledande. Utlysningen är en del av den överenskommelse som kommunalförbundet tecknat med Västra Götalandsregionen med syfte att bidra till utveckling i hela Västra Götaland.

Vilka förhoppningar har förbundet på årets ansökningar?

”Förutom att jag hoppas på många och bra ansökningar hoppas jag de sökande för en dialog med förbundets strateger när de arbetar med sina ansökningar. Strategerna utgör ett stöd till aktörerna. Jag hoppas också på ansökningar inom de områden som vår direktion pekat ut som prioriterade, det vill säga ’robust och sammanhållen samhällsplanering’ och  ’attraktiva livsmiljöer’,” säger Michael Johansson.

Målen kan läsas i sin helhet i förbundets Verksamhetsplan 2024-2026.

Andra viktiga styrande dokument är Fyrbodals näringslivsstrategi 2030, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027.

Läs mer om Utlysningen HÄR.

 

 

 

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?